Tehnični pregledi

Dejavnost se opravlja na podlagi javnega pooblastila, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za varnost prometa organizacijam ali s.p., ki izpolnjujejo točno določene podrobne pogoje (velikost prostora, parkirni in dovozni prostori, preizkuševalna steza, oprema, kadri, usposabljanje kadrov itd.) in sicer za vsako lokacijo posebej.

Pooblastilo se podeljuje za redni in izredni tehnični pregled vseh motornih in priklopnih vozil ter za terenske preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov (razen tistih, katerih NDM presega 3500 kg ali hitrost presega 40 m na uro). V preteklosti so se podeljevala tudi pooblastila za izvajanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil z omejitvijo največje dovoljene mase vozil (do 3500 kg NDM), ki se lahko pregledajo na takšni lokaciji. Ta dovoljenja so še veljavna, podeljevanja novih tovrstnih pa predpisi ne omogočajo več.

Vse naprave na stezi za preizkušanje vozil so povezane z elektronsko vodenim oz. programom za spremljanje, ki je povezan z matičnim registrom vozil in listin (MRVL), iz katerega se na stezo pridobijo vsi tehnični podatki za vozilo in tudi v njega takoj po končanem pregledu pošljejo rezultati pregleda in meritev. Brez neposredne povezave z MRVL v realnem času izvedba tehničnega pregleda ni mogoča.

Področje tehničnih pregledov strokovno pokriva Strokovni odbor za tehnične preglede, ki iz-menjuje strokovna mnenja glede posameznih vprašanj s tega področja, pripravlja predavanja za člane, sodeluje na strokovnih vprašanjih z Ministrstvom za infrastrukturo ter z AVP.