Zapri

Novice


 


Arhiv: Predstavitev Razvojno Inovativnega oblaka in odprti dialog z MJU

Ministrstvo za javno upravo načrtuje postavitev razvojno inovativnega oblaka. Z Razvojno inovativnim oblakom (v nadaljevanju: RIO) bo vzpostavljeno razvojno okolje za zagonska podjetja, IT podjetja, raziskovalne organizacije, izobraževalne organizacije, raziskovalce, inovatorje, študente, dijake, posameznike, javne inštitucije, mesta, občine, nevladne organizacije, društva, zavode, zadruge in druge skupnosti, kot tudi za skupine organizacij, ki razvijajo, vzpostavljajo in vzdržujejo gospodarsko javno infrastrukturo (distributerje in dobavitelje električne energije, vode, plina in toplotne energije za ogrevanje, komunalna podjetja, upravljavce cestne in železniške infrastrukture itd.). Vsi našteti bodo lahko, z uporabo skupne razvojno naravnane infrastrukture IT in v povezavi z državnim jezerom podatkov, uresničevali svoje zamisli predvsem v povezavi z odprtimi podatki, pametnimi mesti, pametnim merjenjem in internetom stvari (v nadaljevanju: IoT).  

IKT horizontalna mreža (del SRIP PMiS), ki je največji projekt ZIT-a, je ustanovila delovno skupino na področju razvoja konceptov skupne referenčne digitalne platforme. Skupina se je vključila tudiu v sodelovanje z MJU na temo RIO in pripravila nekaj predlogov, in sicer:

  • Uvesti slovenska IKT podjetja kot pomembno uporabniško skupino (poleg start-upov, akademske sfere, partnerjev državne uprave
  • Predlogi vspostavitve dodatnih razvojnih okolij (odprti javni podatki, GIS, BlockChain, BigData
  • Usmeritve glede RIO „Middleware-a“
  •  Predlogi glede oblikovanja pravil in pogojev uporabe RIO (konkurenčnost, prehod v produkcijska okolja, tudi izven DRO/HRO, avtorske pravice…
  •  Množica primerov uporabe RIO („Use case“-i) 

IKT horizontalna mreža je tudi preverila kompetence in interes slovenskih podjetij (članov IKT horizintalne mreže in ZIT)  za sodelovanje pri izgradnji in vzdrževanju RIO platforme načrtovanega koncepta. 


Z namenom širitve dialoga MJU s člani sta Združenje za informatiko in telekomunikacije in IKT Horizontalna mreža sta 4.7.2018 organizirala delovno srečanje članov IKT horizontalne mreže in članov sekcije SeGOV Združenja za informatiko in telekomunikacije z Ministrstvom za javno upravo. Delovna skupina je uvodoma povzela doslej opravljene aktivnosti. G. Marko Ambrož iz Ministrstva za javno upravo je predstavil visokonivojski načrt Razvojno Inovativnega oblaka, scenarije uporabe in okviren terminski plan ter IKT podjetja povabil k odprtemu dialogu in predlogom. 

G. Jurij Dolžan iz Direktorata za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo je predstavil iniciativo za izgradnjo platforme interneta stvari za občine in bo tudi del Razvojno Inovativnega oblaka.Člani ZIT in IKT horizontalne mreže so pozdravila sodelovanje v obliki odprtega dialoga in se tvorno vključila v oblikovanje vprašanj in predlogov. ZIT – sekcija SeGOV in delovna skupina IKT horizontalne mreže bosta v nadaljevanju sodelovala z Ministrstvom za javno upravo pri razvoju koncepta Razvojno inovativnega oblaka in IoT platforme za podporo občinam.

Več informacij: ikthm@gzs.si ali zit@gzs.si.

Fotogalerija