Zapri

Arhiv: Horizonti prihodnosti - STRATEŠKI NAČRT RAZVOJNEGA PREBOJA

Arhiv: Horizonti prihodnosti - STRATEŠKI NAČRT RAZVOJNEGA PREBOJA

Gospodarska zbornica Slovenije vidi prihodnji razvoj Slovenije v luči zelenega prehoda, digitalizacije in avtomatizacije, e-mobilnosti ter trdne vpetosti v mednarodne verige vrednosti. Zato med ključne pogoje razvojnega preboja uvršča izobraževanje kadrov, vlaganja v raziskave in razvoj, stabilne vire financiranja in tesnejši socialni dialog. Naj nas spodbuja sprememba energetske paradigme, okoljska pravičnost ali že drugo leto epidemije, vsekakor izzivi, s katerimi se soočamo, zahtevajo od slovenskega gospodarstva drzne odgovore, ki morajo biti skrbno premišljeni in učinkovito usklajeni.

Arhiv: Zeleni prehod in digitalizacija - začrtana pot prihodnosti Slovenije

Zeleni prehod, digitalizacija ter raziskave in razvoj so medsebojno tesno povezani in prepleteni. »Zeleni prehod ni več opcija ali izbira, je začrtana pot prihodnosti razvoja Slovenije. Eno ključnih vlog bodo pri tem igrale digitalizacija in nove tehnologije,« je jasen generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti. Če zeleni prehod govori o cilju, kaj želimo doseči, sta preplet digitalizacije in tehnologije eno izmed orodij za dosego tega cilja. »Da pa se bo prehod tudi zares zgodil na ravni podjetij, bomo potrebovali še veliko raziskav, ki se morajo prenesti v razvoj podjetij. Pri tem moramo biti pogumni in inovativni,« dodaja v sporočilu za javnost z dnem objave 14. aprila.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

6. 4.: Brezplačni informativni dan javnih razpisov in mreženje https://www.gzs.si/dogodki/6-04-2022/info-dan-in-mrezenje-jr-digitalna-preobrazba-gospodarstva-in-spodbujanje-velikih-investicij- 9. 5.: Javna razprava o načrtovanju in izvedbi energetsko-podnebnega prehoda Slovenije 3. 6.: Okoljski dan gospodarstva 2022 Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Kohezijska politika EU: nova javna platforma z več kot 1,5 milijona projektov, ki jih financira EU

Evropska komisija je vzpostavila javno platformo Kohesio, ki združuje vse informacije o 1,5 milijona projektih v vseh 27 državah članicah, ki se od leta 2014 financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada (ESS). S tem je Komisija prvič vzpostavila tako celovito platformo za podatke o projektih, ki je na voljo v vseh jezikih EU, in jo naredila dostopno za vse. Za njeno vzpostavitev je bilo potrebno tesno sodelovanje z organi upravljanja v različnih državah članicah ali regijah, saj kohezijske projekte upravljajo nacionalni in regionalni organi.

Arhiv: Objavljena javna razpisa za lesno predelovalno industrijo in za okoljske znake v gostinstvu in turizmu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo dva javna razpisa, in sicer za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo v vrednosti 28 milijonov evrov. Upravičenci se lahko nanj prijavijo v več rokih, prvi je 6. maja letos. Drugi objavljen razpis je za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu, kjer je razpisanih 300.000 evrov, rok za prijavo pa je 29. avgusta letos.

Arhiv: Vabilo na usposabljanje - Orodja energetskega managementa

Vabljeni na 4 dnevno usposabljanje iz področja obvladovanja in racionalne rabe energije, ki bo potekalo 9.-17. junija 2022 v Centru za poslovno usposabljanje v Ljubljani. Izkoristite 15 % popust za prijave in plačila do 10.maja 2022.

Arhiv: Objavljen javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij. Podprti bodo projekti, usmerjeni na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. Razpis ima dva roka za oddajo vlog. Prvi se izteče 17. 5. 2022, drugi pa 3. 4. 2023.

Arhiv: Spletna stran aktualnih razpisov na portalu GZS

Na spletnih straneh GZS so objavljeni zbrani aktualni javni razpisi na nacionalni ravni, torej javni razpisi ministrstev in izvajalskih agencij. Če imate vprašanja glede razpisov pošljite, jih pošljite na e-naslov: razpisi@gzs.si. Nanje bodo odgovarjali svetovalci GZS oz. člani delovne skupine Viri financiranja.

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje in energijo.