Zapri

Arhiv: Spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb

Eko sklad bo jeseni objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih spodbud za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb, v okvirni vrednosti 23 mio eur. Drugi bo med drugim namenjen tudi pravnim osebam (gospodarstvu).

Arhiv: Poziv za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

Agencija za energijo je objavila nov javni poziv za izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Predvidena višina razpisanih sredstev je 10 mio eur. Skrajni rok za oddajo prijav je 15. september 2021.

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje, energijo in izobraževanje.

Arhiv: Javno posvetovanje o smernicah EU o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020

Evropska komisija 2. avgusta zaključuje javno posvetovanje, v katerem vse deležnike poziva naj predložijo pripombe na osnutek revidiranih smernic EU o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020. »Evropa bo ob zelenem prehodu potrebovala veliko trajnostnih naložb. Čeprav bo moral znaten delež tega denarja priti iz zasebnega sektorja, bomo za dovolj hiter učinek morali te naložbe spodbuditi z javno porabo. Zato moramo zagotoviti, da bodo predlagana pravila o državni pomoči za podnebje, energijo in varstvo okolja pripravljena na obširno povečanje prihodnjih zelenih naložb. To bo državam članicam omogočilo, da izpolnijo ambiciozne cilje zelenega dogovora, hkrati pa čim bolj omejijo morebitno izkrivljanje konkurence. Zdaj vabimo vse deležnike, da izrazijo svoja stališča,« je dejala izvršna podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager, pristojna za politiko varstva konkurence.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP, MzI, MGRT in MIZŠ

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na antonija.cerar@gzs.si .

Arhiv: EU Podnebni zakon stopi v veljavo 29. julija

Uredba (EU) 2021/1119 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2021 o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi uredb (ES) št. 401/2009 in (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila), ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah določa cilj Evropske unije o zmanjšanju izpustov za najmanj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 in cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Arhiv: Mnenje o evropski strategiji za kritične surovine

Evropski parlament - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane je podal mnenje o evropski strategiji za kritične surovine. Mnenje je bilo podprto s 45 glasovi, 7 poslancev je bilo proti sprejetju, 24 pa se jih je vzdržalo.

Arhiv: Okoljska politika EU do leta 2030: sistemska sprememba

Predlagani novi akcijski načrt za okolje, ki ga bo podpiral evropski zeleni dogovor, bo vseboval nov nadzorni mehanizem. Komisija naj bi do 31. decembra 2021 predlagala indikatorje za nadzorovanje in merjenje napredka.

Arhiv: Javna obravnava Zakona o oskrbi s toploto

Predlog novega zakona, ki ga je v javno obravnavo predložilo Ministrstvo za infrastrukturo ureja pogoje za zagotavljanje oskrbe s toploto iz distribucijskega sistema in plini iz distribucijskega sistema, ki ni povezan s prenosnim ali drugim distribucijskim sistemom plina v Republiki Sloveniji. Predlog zakona temelji na dosedanji ureditvi oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini iz EZ-1 in zato večinoma tudi prenaša vsebinsko enake določbe. Javna obravnava zakona bo potekala do 1. 9. 2021.