Sprejeto na 3. seji UO GZS SPGZ, 13. september 2023

Osnova za obračun članarine je podatek o zaposlenih zadnjega letnega poročila.

Višina letne članarine

Razred Št. zaposlenih  Letna članarina € 
1 do 1  89,00
2 od 2 do 5  115,00 
3 od 6 do 10  153,00 
4 od 11 do 20  229,00 
5 od 21 do 30  308,00 
6 od 31 do 50  637,00 
7 od 51 do 70  701,00 
8 od 71 do 90  818,00 
9 od 91 do 120 935,00
10 od 121 do 150 977,00
11 od 151 do 200 1.593,00
12 od 201 do 300 1.657,00
13 od 301 do 400 2.655,00
14 od 401 do 500 2.708,00
15 od 501 do 1000 6.372,00 
 16  nad 1000 8.921,00