BREZPLAČNO SVETOVANJE NA NIVOJU PRVEGA PRAVNEGA MNENJA NA PODROČJU GOSPODARSKEGA PRAVA, IZVRŠILNEGA, DELOVNEGA, DAVČNEGA IN DRUGEGA SORODNEGA PODROČJA

Članice in člane obveščamo, da imate od septembra 2019 dalje možnost, da izkoristite možnost brezplačnega svetovanja na nivoju prvega pravnega mnenja na področju gospodarskega prava, izvršilnega, delovnega, davčnega in drugega sorodnega področja.

Poleg tega imate kot člani za vse navedene storitve popust v višini 10 %.

Svetovanje članom izvajata naša člana Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o. in Pravi nasveti d.o.o..

S svetovanjem pričnemo ob TORKIH, od 3. septembra 2019 v prostorih GZS Severno Primorske gospodarske zbornice, Sedejeva 2a, Nova Gorica po naslednjem mesečnem razporedu:

-          ob TORKIH, v času od 1. - 15. dne v mesecu od 15.00 do 16.00 ure  - Pravi nasveti d.o.o. 

-          ob TORKIH, v času od 15. – 31 dne v mesecu od 8.00 do 9.00 ure - Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o. 

VSEBINA SVETOVANJA

 

Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o.

 

Pravi nasveti d.o.o.

 

Gospodarsko in statusno pravo

 • Statusno pravo in postopki ustanovitev in sprememb družb,
 • Sodelovanje pri pogajanjih,
 • Skrbni pregledi družb in njihovega poslovanja,
 • Priprava gospodarskih pogodb,
 • Gospodarski spori,
 • Davčno pravo,
 • Postopki prisilne poravnave, stečaja in likvidacije,
 • Svetovanje pri zaščiti intelektualne lastnine
 • Arbitražno pravo.

Civilno pravo

 • Pravo obligacij,
 • Stvarno pravo,
 • Pravo nepremičnin,
 • Posestni spori,
 • Dedno pravo,
 • Družinsko pravo,
 • Sestava pogodb civilnega prava (nepremičnine, premičnine, …).

Izvršilno pravo

Izterjava terjatev in izvršilni postopki

Delovno pravo

 • Delovno pravo,
 • Svetovanje pri sklepanjih in prenehanjih delovnih razmerij,
 • Disciplinski postopki,
 • Delovni spori.

Upravno pravo

 • Upravno pravo,
 • Zastopanje pred inšpekcijskimi in drugimi upravnimi organi,
 • Upravni spori in postopki pred upravnim sodiščem,

Javni razpisi in javna naročila

 • pravno svetovanje iz delovnega prava, tem iz kadrovskega področja(zaposlovanje, odpuščanje, nadomestila, subvencije, obvezni akti v podjetju, različni kadrovski postopki, sistemizacija in organizacija, pravilniki in navodila....),
 • svetovanje iz gospodarskega prava,obligacij in obligacijskih razmerijvarstva osebnih podatkov ter ostalih zadev.

V primeru, da nimamo takojšnjega odgovora na vaše vprašanje, vam odgovor pripravimo pisno, po posvetovanju z ustreznimi strokovnjaki.

 

Zaradi lažje organizacije pri zagotavljanju storitve je zaželeno, da vaš obisk predhodno najavite preko spletne prijavnice ali preko e pošte oz.sev-primorska@gzs.si. Za dodatne informacije smo vam na razpolago tudi na telefonski številki 05 330 60 30.

Vabljeni!

 

DRUGO SVETOVANJE

 • svetovanje na področju internacionalizacije (iskanje potencialnih partnerjev, pomoč pri vstopu na nova tržišča ipd.), aktualnih razpisih za podjetja, pomoč pri prijavi inovacij in druga podjetniška svetovanja
 • svetovanje pri opravljanju čezmejnih storitev

Avtor: SPGZ