RAZPIS GZS ZA INOVACIJE 2024


GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica odpira 22. razpis za najboljše inovacije severnoprimorske regije in ob tem vljudno vabimo inovatorje in inovatorke regije k sodelovanju.

Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. S tem namenom objavljamo javni razpis za podelitev priznanj inovacijam v regiji. 

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Severno Primorske gospodarske zbornice oziroma naslednjih občin: Mestna občina Nova Gorica, Brda, Kanal, Tolmin, Kobarid, Bovec, Cerkno, Idrija, Vipava, Ajdovščina, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba.

Priznanja za najboljše inovacije

Tako za podjetja, kot za podporne organizacije je bistveno zavedanje, da so radovednost, strokovnost, inovativnost, zagnanost in vztrajnost naših inovatorjev in inovatork, podkrepljene s podporo inovacijam vodilnih v podjetjih in nas, kot podpora in priznanje, da delajo dobro in peljejo Slovenijo v prihodnost. Na Severno Primorski gospodarski zbornici se zavedamo pomena inovativnosti v podjetjih in skupaj s člani komisije spodbujamo in promoviramo inovacijsko dejavnost z različnimi aktivnostmi, med katerimi posebej izstopajo »Priznanja GZS za najboljše inovacije«.

Priznanja podeljujemo dvostopenjsko; na regionalni ravni ter na nacionalni ravni.

Regionalna raven

Regionalna zbornica v tekočem letu objavi razpis »Priznanja za najboljše inovacije na regionalni ravni«. Regionalne ocenjevalne komisije ocenijo prispele projekte ter izberejo najboljše, ki se uvrstijo v naslednji krog – izbor najboljše inovacije na nacionalni ravni.

Nacionalna raven

Nacionalna komisija oceni projekte, ki so dosegli najvišje število točk na regionalni ravni. Priznanja za najboljše inovacije so praviloma tri; zlato, srebrno in bronasto, podeljena pa so v skladu s Pravilnikom.

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ GZS SEVERNO PRIMORSKE GOSPODARSKE ZBORNICE INOVACIJAM V SEVERNOPRIMORSKI REGIJI ZA LETO 2024

Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.  


Predlagatelji lahko v letu 2024 prijavijo inovacijo vseh kategorij (produktno, procesno, trženjsko, organizacijsko ali družbeno), ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju od 1.1.2022 do 31.3.2024 

 

Prijave zbiramo najkasneje do četrtka, 4. aprila  2024 preko spletnega obrazca, na povezavi:  Prijavni obrazec Inovacije GZS 2024

 

Inovacijski izziv in rdeča nit razpisa izpostavlja inovacije: IZBRALI SMO TRAJNOST

                                                      

 Razpisna dokumentacija:

 

 

Za več informacij se lahko obrnete na:
GZS, Severno Primorsko gospodarsko zbornico, Nova Gorica

Sedejeva 2A, 5000 Nova Gorica

T: 05 330 60 30
E: oz.sev-primorska@gzs.si


Vabljeni k prijavi!