ČLANI KOMISIJE ZA OCENJEVANJE REGIJSKIH INOVACIJ

Člani komisije (po abecednem redu)

  • Matej Stres, predsednik komisije          
  • dr. Tine Cenčič, član
  • Damjan Jurjavčič, član 
  • Ivan Kosmač, član 
  • Zmago Jereb, član    
  • Andrej Košiček, član 
  • Matej Petrič, član               
  •  dr. Aleš Turel, član 

Jana Kragelj Ličen, predstavnica GZS SPGZ     

Avtor: GZS SPGZ