ČLANI KOMISIJE ZA OCENJEVANJE REGIJSKIH INOVACIJ

Člani komisije:

  • Matej Stres, predsednik komisije          
  • Ivan Kosmač, član              
  • dr. Tine Cenčič, član
  • Matej Petrič, član           
  • Tomi Ilijaš, član
  • dr. Ludvik Kumar, član        
  • Jana Kragelj Ličen, predstavnica GZS SPGZ              
  • dr. Aleš Ugovšček, predstavnik GZS              

Avtor: GZS OZ za severno Primorsko