ČLANI KOMISIJE ZA OCENJEVANJE REGIJSKIH INOVACIJ

Člani komisije (po abecednem redu)

  • Matej Stres, predsednik komisije          
  • dr. Tine Cenčič, član
  • Damjan Jurjavčič, član 
  • Ivan Kosmač, član 
  • Ludvik Kumar, član 
  • Jana Kragelj Ličen, predstavnica GZS SPGZ            
  • Andrej Košiček, član 
  • Matej Petrič, član               
  •  dr. Aleš Turel, član 
  • dr. Aleš Ugovšček, predstavnik GZS  

Avtor: GZS SPGZ