ČLANI KOMISIJE ZA OCENJEVANJE REGIJSKIH INOVACIJ

Na 5. seji Upravnega odbora GZS OZ za severno Primorsko so bili potrjeni naslednji člani komisije:

  • Matej Stres, predsednik komisije          
  • Ivan Kosmač, član      
  • Mitja Stantič, član          
  • Matej Petrič, član          
  • Tomi Ilijaš, član
  • Ludvik Kumar, član        
  • Jana Kragelj Ličen, predstavnica OZ za severno Primorsko, Nova Gorica             
  • Simona Rataj, predstavnica GZS              

Avtor: GZS OZ za severno Primorsko