RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ INOVACIJAM V SEVERNOPRIMORSKI REGIJI ZA LETO 2023

GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. S tem namenom objavljamo javni razpis za podelitev priznanj inovacijam v regiji. 

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Severno Primorske gospodarske zbornice oziroma naslednjih občin: Mestna občina Nova Gorica, Brda, Kanal, Tolmin, Kobarid, Bovec, Cerkno, Idrija, Vipava, Ajdovščina, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba.

Priznanja za najboljše inovacije

Tako za podjetja, kot za podporne organizacije je bistveno zavedanje, da so radovednost, strokovnost, inovativnost, zagnanost in vztrajnost naših inovatorjev in inovatork, podkrepljene s podporo inovacijam vodilnih v podjetjih in nas, kot podpora in priznanje, da delajo dobro in peljejo Slovenijo v prihodnost. Na Severno Primorski gospodarski zbornici se zavedamo pomena inovativnosti v podjetjih in skupaj s člani komisije spodbujamo in promoviramo inovacijsko dejavnost z različnimi aktivnostmi, med katerimi posebej izstopajo »Priznanja GZS za najboljše inovacije«.

Priznanja podeljujemo dvostopenjsko; na regionalni ravni ter na nacionalni ravni.

Regionalna raven

Regionalna zbornica v tekočem letu objavi razpis »Priznanja za najboljše inovacije na regionalni ravni«. Regionalne ocenjevalne komisije ocenijo prispele projekte ter izberejo najboljše, ki se uvrstijo v naslednji krog – izbor najboljše inovacije na nacionalni ravni.

Nacionalna raven

Nacionalna komisija oceni projekte, ki so dosegli najvišje število točk na regionalni ravni. Priznanja za najboljše inovacije so praviloma tri; zlato, srebrno in bronasto, podeljena pa so v skladu s Pravilnikom.

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ GZS SEVERNO PRIMORSKE GOSPODARSKE ZBORNICE INOVACIJAM V SEVERNOPRIMORSKI REGIJI ZA LETO 2023

Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.  


Predlagatelji lahko v letu 2023 prijavijo inovacijo vseh kategorij (produktno, procesno, trženjsko, organizacijsko ali družbeno), ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju od 1.1.2021 do 31.3.2023 

 

Prijave zbiramo najkasneje do torka, 4. aprila  2023 preko spletnega obrazca, na povezavi:  https://obrazci.gzs.si/prijavni-obrazec-inovacije-gzs-2023/

 

INOVACIJSKI IZZIV

 

Inovacijski izziv in rdeča nit razpisa izpostavlja inovacije, ki naslavljajo energetsko krizo, oziroma optimizacijo rabe energije, alternativni viri energije, ustvarjanje prihrankov in učinkovito krožno gospodarstvo s poudarkom na rabi energije 

 

INOVACIJE (SO) ENERGIJA

INOVACIJA = ENERGIJA x IDEJE2

 

 

Razpisna dokumentacija:

Delitev inovacij je v svoji knjigi Mapping  Innovation definiral Greg Sattel. Razdelil jih je na podlagi stopnje poznavanja problema in potrebe po domenskem znanju (tj. znanje iz določenega področja  znanosti, tehnologije …).

 

Najpogostejše so stalne inovacije, pri katerih je problem dobro definiran, prav tako pa je jasno, kakšno domensko znanje je potrebno za njegovo rešitev. Primer bi bil npr. nova generacija gospodinjskih aparatov, popolnoma nov okus sladoleda, čaja ipd. Njihovo nasprotje so  temeljne raziskave, pri katerih problem ni dobro definiran, prav tako pa ni jasno opredeljeno potrebno domensko znanje. Temeljne raziskave se namreč začnejo z odkritjem novega fenomena, ki nima jasno  definirane poti razvoja. 

 

Naslednje so prebojne inovacije (npr. iPhone, Tesla), pri katerih je problem dobro definiran, ne pa tudi potrebno domensko znanje, saj je problem izredno težko rešiti. V primeru prebojnih inovacij je strategija odprtega inoviranja še posebej smiselna in učinkovita. 

 

Zadnji tip inovacij so disruptivne inovacije (npr. Airbnb, Netflix). Ta izraz je »izumil« Clayton Cristensen v svoji knjigi Innovator´s Dilemma. Pri tem tipu inovacij problem ni dobro definiran, je pa znano potrebno domensko znanje. Christensen izhaja iz spoznanja, da zaradi tehnoloških ali drugih sprememb na trgu podjetje postaja vedno boljše v tistem, česar si ljudje vedno manj želimo. V tem primeru stalno inoviranje izdelka ne bo imelo dodane vrednosti, ampak je potrebno inovirati na poslovnem modelu. Načeloma je za disruptivne inovacije značilno, da so nizkocenovne in široko dostopne ter imajo nižjo maržo kot njihovi sodobniki ali konkurenčne rešitve. Na trg vstopajo pri »zadnjih vratih« in na majhnem delu ga v nadaljevanju zaradi dostopnosti preplavijo. Težko jih je predvideti in jih navadno ne jemljemo resno, ko pa prehitijo konkurenco, je največkrat že prepozno, da bi lahko tekmeci držali tempo.

 

Za več informacij se lahko obrnete na:
GZS, Severno Primorsko gospodarsko zbornico, Nova Gorica

Sedejeva 2A, 5000 Nova Gorica

T: 05 330 60 30
E: oz.sev-primorska@gzs.si


Vabljeni k prijavi!