Izobraževanje GZS

Novice


Arhiv: 6. 10. 2015: Kako dobiti naročila v projektih EBRD?

Kako dobiti naročila v projektih EBRD?

6. oktober 2015, GZS, dvorana A

 

EBRD vsako leto razpiše več milijard EUR javnih naročil. 
Zakaj ne bi bili med dobavitelji blaga in storitev tudi vi?

V Slovenijo prihaja strokovnjak za javna naročila iz Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD)!

 

 

Trenutno so odprta javna naročila na področju infrastrukture, energetike, transporta, gradbeništva in storitev. Aktualni razpisi >>>

EBRD želi spodbuditi zanimanje in sodelovanje podjetij tudi iz Slovenije ter zagotoviti kakovostno konkurenco pri projektih javnega sektorja. Na seminarju bodo predstavljene politike in pravila javnega naročanja pri projektih javnega sektorja, ki jih financira EBRD. Nanašajo na blago, javne gradnje in pripadajoče storitve ter svetovalne storitve. EBRD poleg tega išče podjetniške izdelke in storitve za notranje projekte in oddelke.

EBRD posebej poudarja krepitev usposabljanja v državah, kjer izvaja svoje operacije, pa tudi v poslovnem okolju v vseh državah članicah. Med glavnimi cilji Banke, ki so zagotavljanje učinkovite rabe javnih sredstev, krepitev institucij, boljše upravljanje družb in usposabljanje, zavzemajo javna naročila osrednje mesto.

 

Za uspešno izvedbo projektov in doseganje ciljev Banke ter zagotavljanje njihove trajnosti so bistveni ustrezna institucionalna usposobljenost za javno naročanje za stranke Banke, seveda pa tudi motivirani in razgledani izvajalci, dobavitelji in svetovalci. Banka želi na eni strani spodbuditi in krepiti usposobljenost svojih strank, da bi upravljale javna naročila učinkovito in transparentno, na drugi pa privabiti zasebni sektor, da bi sodeloval pri dejavnostih projektov, ki jih financira EBRD.

 

Uporabniki in strokovnjaki za javno naročanje bodo na seminarju lahko sodelovali tako z osebjem, ki skrbi za javno naročanje pri EBRD-ju, kot s strokovnjaki za javno naročanje (iz drugih družb zasebnega sektorja), ki imajo bogate izkušnje s politikami in pravili javnega naročanje EBRD in/ali drugimi dobrimi praksami javnega naročanja.

 

 

Komu je seminar namenjen?

 

Seminar je namenjen slovenskim proizvajalcem, dobaviteljem in svetovalcem iz vseh panog, ki želijo sodelovati z EBRD kot dobavitelji blaga ali storitev. 

 

Cilj seminarja je pripraviti udeležence:

  • da bodo znali izkoristiti prednosti ustreznih javnih naročil in politik javnega naročanja Banke in
  • da bodo usposobljeni pridobiti naročilo in skleniti pogodbo z EBRD za javno naročilo.

  

Program

 

Dogodek je sestavljen iz dveh delov: seminarja in individualnih razgovorov.

 

Program seminarja

6. oktober 2015, GZS, dvorana

08:30 – 9.00

Registracija

09:00 – 09:20

Otvoritev dogodka:
- Samo Hribar Milič, GZS, direktor
- Jolanta Gabriel, EBRD, direktorica predstavništva v Sloveniji

Seminar  

Veljko Sikirica, EBRD, višji svetovalec za javna naročila

09:20 – 10:30

- Predstavitev in cilji
- Poslovne priložnosti v projektih, financiranih iz EBRD
- Vprašanja in odgovori

10:30 – 10:45

Odmor za kavo

10:45 – 12:30

 

- Javna naročila pri EBRD
- Odgovornosti v procesih javnega naročanja
- Pravila javnega naročanja (PP&R) in TD
- Vprašanja in odgovori

12:30 – 13:30

Odmor za kosilo

13.30 – 15.30

 

- Odpiranje ponudb in vrednotenje
- Pravica do pritožbe
- Kako zmagati in skleniti pogodbo
- Vprašanja in odgovori

Individualni razgovori

6. in 7. oktober, GZS, dvorana G

6. oktober 2015

16.00 – 18.00

 

7. oktober 2015

9.30 - 11.00
11.30 - 13.00
14.00 - 16.00

 

Za udeležbo na individualnem razgovoru je obvezna udeležba na seminarju. Individualni razgovori z g. Veljkom Sikirco bodo trajali 15 minut. Vrstni red bo oblikovan glede na vrstni red prijav. Razgovori bodo potekali v angleškem jeziku.

 

 

O predavatelju

 

Veljko Sikirica je višji svetovalec za javna naročila pri EBRD.

Odgovoren je za vrednotenje javnih naročil in krepitev usposobljenosti strank EBRD-ja, dialog in presojo politik, urjenje trenerjev, sodelovanje z zasebnim sektorjem, krepitev usposobljenosti osebja EBRD-ja, vodenje in pregled javnih naročil pri projektih sektorja za jedrsko varnost ter za javna naročila za trajnostni razvoj, neodvisna poročila o javnih naročilih in za interna revizijska poročila. Odgovoren je za informiranje in izobraževanje strank za vsa javna naročila EBRD.

Preden se je leta 2008 pridružil EBRD-ju, je od leta 1984 delal v Medameriški razvojni banki kot vodja oddelka, strokovnjak za javna naročila in inženiring pri energetskih in infrastrukturnih projektih na različnih koncih sveta ter odgovoren za izvedbe različnih projektov. Njegove dolžnosti na področju javnih naročil so vključevale širok spekter nalog od izpeljave in pregleda postopkov za javna naročila, dokumentacije, revizije, treninga in institucionalnega ocenjevanja in krepitve usposobljenosti, nadzorovanja, razvoja sistemov in svetovalnih storitev, do pregledovanja in reševanja pritožb.

 

Kotizacija in popusti 

 

Kotizacija za seminar: 200 € + ddv

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju,  gradivo v tiskani in elektronski obliki, potrdilo o udeležbi ter pogostitev med odmori (kava, voda, prigrizek/kosilo).

 

Seminar bo potekal v angleškem jeziku. Le v kolikor bo več kot polovica prijavljenih udeležencev želela simultani prevod v slovenski jezik, ga bomo organizirali. Sicer prevajanja ne bo.

 

Popusti:

-        50% za člane GZS

-        10% za vsakega dodatnega udeleženca iz podjetja

-        10% za prijave do 8. 9. 2015

 

  

VIP kotizacija


VIP kotizacija vključuje:

  • seminar
  • individualni razgovor
  • večerjo s predavateljem v družbi 6 oseb, dne 6. oktobra 2015

VIP kotizacija znaša 400 € + ddv. Možno so vsi zgoraj našteti popusti.

 

Odjava vaše prisotnosti brez plačila kotizacije je možna do 4. 10. 2015. Pri kasnejši odjavi ali ob neudeležbi na dogodku zaračunamo polno kotizacijo.

 

Več informacij: 

 

Andreja Abram, andreja.abram@gzs.si
Grit Ackermann, grit.ackermann@gzs.si

 

Soorganizator:

  

 

 

Fotogalerija

Obrazec za prijavo