Izobraževanje GZS

Novice


Arhiv: Osnove DDV, ki jih moramo poznati pred sklenitvijo vsakega posla

Ljubljana, 25. septembra 2015 ob 9. uri v kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4 
 

Obračunani DDV lahko bistveno vpliva na donosnost poslovanja. Osnove DDV bi zato morali poznati vsi, ki za pravne osebe in zasebnike sklepajo posle.

Napačno razumevanje osnov DDV lahko neposredno vpliva na uspešnost podjetja, saj se stroški lahko mimogrede povečajo tudi za 22 %. Čeprav je večina podjetij vključena v sistem DDV, njegove zakonitosti praviloma poznajo le njihovi računovodje. Površno poznavanje in napačna tolmačenja tega davka povzročijo, da so mnogi posli že od začetka vodeni narobe, saj jih sklepajo posamezniki, ki ne poznajo zakonitosti in posebnosti DDV in ki praviloma pričakujejo, da bodo nastale nepravilnosti "uredili računovodje".

Izkušnje kažejo, da je veliko dogovorov neustreznih oziroma poslovno škodljivih. Da bi se število takih primerov zmanjšalo, je Zveza RFR pripravila posebno posvetovanje za direktorje, tržnike, pogajalce, fakturiste in druge, ki vplivajo na nastanek poslovnih listin, v katere je vključen tudi vidik DDV. 

Posvetovanje je namenjeno pravnim osebam v gospodarstvu in negospodarstvu ter zasebnikom, ki so že ali pa šele bodo postali zavezanci za obračunavanje DDV.

Osnove DDV, ki jih moramo poznati pred sklenitvijo vsakega posla

  • Ali poznamo osnovna pravila obračunavanja DDV pri svojem poslu?
  • Kako se DDV prepleta z drugimi davki?
  • Kaj obdavčiti z DDV in česa nikakor ne?
  • Kdaj moramo pridobiti ID-številko za DDV?
  • Kako ravnamo po identifikaciji?
  • Na kaj moramo biti pozorni pri poslovanju s tujino?
  • Ali je naš posel oproščen DDV? Če ne, po kateri stopnji bo obdavčen?
  • Ali smo odpravili nepotrebne napake? Kakšne so kazni in tipična ravnanja Fursa?
  • Katera so najpogostejša vprašanja iz prakse?

PROGRAM POSVETOVANJA

1. Ali poznamo osnovna pravila obračunavanja DDV pri svojem poslu?
Zakaj vsefazni neto davek na končno potrošnjo in kaj za zavezanca to pomeni v praksi? | Kako ugotovimo, kolikšna bo naša obveznost do države iz naslova DDV? | Kaj je odbitni DDV? | Kateri so predpisi, ki urejajo področje DDV?

2. Kako se DDV prepleta z drugimi davki?
Katere davke obračunamo hkrati z DDV in kateri se z njim izključujejo? | Ali je DDV strošek? | Davek na promet nepremičnin | Davek na motorna vozila | Trošarine | Drugi prometni davki

3. Kaj obdavčiti z DDV in česa nikakor ne?
Kaj je z DDV obdavčljivi promet? | Kaj je promet zunaj sistema DDV? | Kako obravnavamo odškodnine, članarine, subvencije in donacije ter kako sponzoriranje in druge pogoste primere?

4. Kdaj moramo pridobiti ID-številko za DDV?
Kdo je davčni zavezanec in kdaj mora vstopiti v sistem DDV (se identificirati)? | Razlikovanje med malim in identificiranim davčnim zavezancem | Razlikovanje med davčno številko in ID-številko za DDV | Zakaj moramo nujno preveriti veljavnost ID-številke tujih poslovnih partnerjev? | Kaj je obrnjena davčna obveznost?

5. Kako ravnamo po identifikaciji?
Kakšne obveznosti in pravice prinaša identifikacija za DDV? | Kako zagotoviti, da bo DDV pravilno in pravočasno plačan? | Kateri so obrazci, ki jih moramo poznati? | O računu in drugih pomembnih listinah| Kako najučinkoviteje komuniciramo s Fursom?

6. Na kaj moramo biti pozorni pri poslovanju s tujino?
Katere obveznosti sproži nakup v tujini? | Kako dobavimo blago v tujino? | Kako ugotovimo, v kateri državi je treba obračunati DDV od opravljenih ali prejetih storitev, ko poslujemo s tujcem? | Kdaj je potrebna identifikacija za DDV v tujini?

7. Ali je naš posel oproščen DDV? Če ne, po kateri stopnji bo obdavčen?
Kaj je oproščeno DDV? | Katere posledice ima opravljanje oproščenih dobav? | Kdaj smemo uporabiti nižjo stopnjo DDV? | Kaj je osnova za obračun DDV? | Tipični primeri in najpogostejše zmote o oprostitvah in stopnji DDV

8. Ali smo odpravili nepotrebne napake? Kakšne so kazni in tipična ravnanja Fursa?
Kako preprečiti napake? | Popravek napake in samoprijava | Globe

9. Katera so najpogostejša vprašanja iz prakse?
Kaj storimo, če dobimo račun brez DDV? | Kako ravnamo, če je na računu tuji davek? | Ali moramo na računu napisati ID-številko kupca? | Kako prodamo rabljeni avtomobil? | Kako naj se s poslovnim partnerjem dogovorimo za plačilo stroškov udeležbe na sejmu? | Kako ravnamo, če oddamo del poslovnih prostorov nezavezancu? | Ali lahko odbijemo DDV od nakupa blaga (na primer televizorja)? | Ali lahko odbijemo DDV od računovodskih storitev, čeprav že 4 leta nismo imeli nobenega prometa? | Ali moramo obračunati DDV od gradbenih storitev v tujini? | Katere posledice ima dogovor o plačevanju stroškov za drugega zavezanca?


Posvetovanje vodita mag. Mojca Zupančič in Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
 

CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 160 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa je 10 % višja. Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0715, sklic nenaročniki 00 51339-0715.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.


PRIJAVA

Prijavite se lahko do 22. septembra TUKAJ. 

Fotogalerija