Izobraževanje GZS

Novice


Arhiv: Čas je za rast in poslovni razvoj

Zaupajte svoje načrte UniCredit Bank, da bomo skupaj raziskali možnosti za njihovo uresničitev s kratkoročnimi ali dolgoročnimi krediti, s strukturiranimi oblikami financiranja za kompleksne finančne projekte, z lizing financiranjem opreme ali osnovnih sredstev ali s pomočjo sredstev evropskih strukturnih skladov. Pri širjenju poslovanja vam pridemo nasproti s fleksibilnimi rešitvami, prilagojenimi vašim potrebam, ter vam v času nizkih obrestnih mer ponujamo fiksne obrestne mere za lažje načrtovanje vaših kreditnih obveznosti in obvladovanje rizika potencialnega dviga obrestnih mer v prihodnosti.

Podjetja, ki vstopate na tuje trge, lahko strokovno podpremo v 17 državah in na 50 globalnih trgih. Naši svetovalci in specialisti skrbijo za prenos najboljših mednarodnih praks v lokalno okolje in vam omogočijo dostop do informacij, na podlagi katerih bo vaša odločitev o tem, kako nastopati na tujih trgih, veliko lažja. Izvoznikom pomagamo pri načrtovanju aktivnosti tudi z namenom večje fleksibilnosti v trenutku, ko se morate odzvati na spreminjajoče se razmere na trgu.

Pred tveganji, povezanimi s poslovanjem na tujih trgih, se lahko podjetje zavaruje z učinkovitim upravljanjem tveganj posameznih kupcev, bank in države. Ko želite preveriti boniteto banke, s katero nameravate poslovati, vam izdelamo bonitetno informacijo, svetujemo pri uporabi najprimernejšega plačilnega instrumenta ali instrumenta zavarovanja, kot so dokumentarni akreditiv, dokumentarni inkaso ali plačilna garancija. Uporaba teh plačilnih instrumentov je priporočljiva predvsem pri poslovanju z vašimi novimi poslovnimi partnerji ali z nastopom na bolj tveganih trgih. Z vključitvijo kupčeve banke se na primer izvoznik izogne plačilnemu tveganju svojega kupca. Če izvoznik nima izkušenj s kupčevo banko oz. ni pripravljen prevzemati tveganja neplačila tuje otvoritvene banke, mu akreditiv lahko potrdimo v UniCredit Bank (konfirmacija akreditiva), s čimer prevzamemo plačilno zavezo poleg otvoritvene banke.

Vse to so le nekatere od storitev, ki jih nekateri naši partnerji že dobro poznajo in vedno bolj pogosto uporabljajo pri svojem poslovanju. Vsakemu se posvetimo in poiščemo za vaše izzive najprimernejšo rešitev.

Preverite UniCredit Bank, dobitnico nagrade Euromoney za Najboljšo banko v Sloveniji v letu 2015 in četrto leto zapored Najboljšo banko za upravljanje denarnih sredstev po izboru strank.

E-mail: info@unicreditgroup.si
Spletna stran:
www.unicreditbank.si/financiranje
www.unicreditbank.si/izvozniki

Fotogalerija