Izobraževanje GZS

Novice


Arhiv: 3. 6. 2016: Z dvigom zavzetosti do dviga poslovnih rezultatov

Z dvigom zavzetosti do dviga poslovnih rezultatov

petek, 3. junij 2016, od 9.00 do 16.00,
Ljubljana, GZS, dvorana A

 

Trojček Z dvigom osebne zavzetosti do dviga poslovnih rezultatov iz cikla Kreativnost in vodenje je namenjen vodjem in posameznikom na vseh ravneh, ki ste pripravljeni in željni spreminjati sebe in svojo okolico v družbo z višjo dodano vrednostjo. Tokrat smo združili tri vidike gradnje zavzetosti.
Na praktičnih primerih in z veliko dobre prakse bomo predstavili, kako bi lahko sami našli srečo in zadovoljstvo pri delu, kako bi osvojili glave in srca zaposlenih, in kako so dejansko povezani dobri odnosi in dobri poslovni rezultati.
Na seminarju boste spoznali 7 smrtnih sovražnikov sreče, izvedeli, da je le eden od sedmih zaposlenih zavzet, in se naučili, kako spodbuditi 75 % sodelavcev, da boste prišli do dobrih poslovnih rezultatov.
V službo se boste vrnili polni navdiha in zavzetosti!

Program:

9.00 - 11.00 KAKO NAJTI SREČO IN ZADOVOLJSTVO PRI DELU?
Andrej Breznik, Mind Tectonica

11.00 - 11.30

Odmor

11.30 - 13.30

KAKO OSVOJITI GLAVE IN SRCA ZAPOSLENIH?
Marjeta Tič Vesel, Pristop

13.30 - 14.00

Odmor

14.00 - 16.00

KAKO SO POVEZANI DOBRI ODNOSI IN DOBRI REZULTATI? Primer Steklarne Hrastnik.
Andrej Božič, BB SvetovanjeKotizacija in popusti

Kotizacija: 144,00 EUR + DDV
Kotizacija vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, gradivo, potrdilo o udeležbi na seminarju, pogostitev med odmoroma, parkiranje, možnost osebnega pogovora s predavateljicami, izmenjavo e-vizitk z ostalimi udeleženci dogodka ter možnosti mreženja.

Popusti:

 • 20 % popusta za člane GZS
 • 5 % popusta za člane Alumni kluba Centra za poslovno usposabljanje (CPU)
 • dodatni popust pri prijavi več udeležencev iz istega podjetja: 5 % za 2 udeleženca, 10 % za 3 udeležence, 15 % za 4 udeležence, 20 % za 5 in več udeležencev
Odjave: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je dva dni pred izvedbo seminarja. V primeru kasnejše odjave oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR + ddv. Odjavo lahko pošljete na e-naslov andreja.abram@gzs.si.

KAKO NAJTI SREČO IN ZADOVOLJSTVO PRI DELU?

Vsak si želi biti srečen – a kaj, ko za srečo skoraj nič ne naredimo! Če je sreča tako pomembna, zakaj potem marsikomu predstavlja tako abstrakten pojem in zakaj jo nehote razvrednotimo? A razvrednotenje je le eden od sedmih smrtnih sovražnikov sreče.
Sreča pri delu (angl. Happiness at Work) je vroča tematika v zahodnem svetu, saj dokazano povečuje storilnost, zadovoljstvo in zavzetost. Posamezniki – ne glede na to, ali so individualisti ali timski soustvarjalci – z grajenjem sreče pri delu dosegajo več motivacije, samozavesti ter vlagajo kar za 25 % več truda in naporov. Vse več vodij se posveča sreči – toda, ali je to le vroča žemljica z virusnim širjenjem ali dejanska rešitev za premik na bolje vseh?

 • Se resnično dovolj poznate, da lahko povečate osebno srečo in dvignete lastno zavzetost?
 • Kaj pomeni teorija štirih domen, stanje toka in 7 smrtnih sovražnikov sreče v vašem primeru (osebno in poslovno)? Kaj je pravi »drive«?
 • Kako zavzetost in navdušenje prelivati na druge, ne glede na to, kako blizu so vam (družina, prijatelji, sodelavci, vodstvo podjetja)?
 • Kaj in predvsem kako spremeniti zavzetost v delovnem okolju, tudi če (ni-)ste vodja ali direktor podjetja?
 • Zakaj je »Happiness Manager« ena pomembnejših vlog v podjetju (s praktičnimi primeri iz tujine) ter kako to vlogo vpeti v vašo organizacijo in poslovanje?

Andrej Breznik je svetovalec, podjetniški trener in vodja za srečo pri delu v Sloveniji. Pomen in učinke sreče pri delu proučuje več kot desetletje. Izobražuje o boljši kakovosti življenja ter svetuje podjetjem in organizacijam, kako na učinkovit način zgraditi boljše počutje pri delu in v življenju vsakega posameznika. Je nosilec mednarodnih certifikatov (The Science of Happiness, Life of Happiness and Fulfilment, Positive Psychology) ter gostitelj slovenske enote Live your Legend.
Pri svojem delu prepleta teorijo osredotočenosti k pomembnim stvarem, orodja pozitivne psihologije ter bogate izkušnje z vodenjem heterogenih ekip iz prodaje, marketinga in razvoja. Upravljanje odnosov s strankami (Customer Care) je temelj, na katerem gradi pri vseh – stranke pa so vsi deležniki, povezani s podjetjem.
www.mindtectonica.si

Podrobnosti seminarja
Seminar je sestavljen iz praktičnih primerov grajenja osebne sreče, sreče pri delu in ključnih smernic za lasten osebni in timski razvoj. Zasnovan je kot delavnični model v skupinah po 4-5 oseb, skozi štiri do pet sklopov po 20-30 minut.
Vsak udeleženec prejme gradivo, ki mu bo v pomoč pri oblikovanju življenja in delovnega vzdušja s poudarkom na povečani zavzetosti pri delu.

KAKO OSVOJITI GLAVE IN SRCA ZAPOSLENIH?

Raziskave med ključnimi trendi na področju upravljanja talentov vse bolj izpostavljajo organizacijsko kulturo, zavzetost sodelavcev in vodenje. Gre za »mehke« dejavnike, ki so medsebojno prepleteni in ki dokazano vplivajo na uspešnost organizacij. Raziskava »State of the global workplace report« ameriškega inštituta Gallup na eni strani opozarja, da je samo eden od sedmih sodelavcev na svetu v resnici zavzet (ang. engaged). Po drugi strani pa zavzetost pomembno vpliva na poslovne kazalnike, kot so dobičkonosnost, produktivnost, kvaliteta in zadovoljstvo strank. Gre torej za izziv, ki je vreden pozornosti managementa, vodij in strokovnih služb (kadrovske in komunikacijske). Če se ga lotimo na pravi način, prebudimo notranje potenciale in gradimo trajno uspešnost organizacije od znotraj navzven.

 • Kakšna je zavzetost sodelavcev v moji organizaciji?
 • Zakaj je zavzetost sodelavcev sploh pomembna?
 • Kako lahko vplivamo na zavzetost sodelavcev?
 • Kdo je odgovoren za spodbujanje zavzetosti?
 • Kaj so najpogostejše napake in kaj nas učijo dobre prakse?

Mag. Marjeta Tič Vesel je višja svetovalka družbe Pristop z 20-letnimi izkušnjami na področju korporativnega komuniciranja. Njeno delo je osredotočeno predvsem v svetovalsko in komunikacijsko podporo naročnikom na področju internega komuniciranja in upravljanja sprememb. Je pobudnica zbliževanja in povezovanja kadrovske in komunikacijske stroke z namenom krepitve zavedanja o pomenu internega komuniciranja in zavzetosti sodelavcev za poslovno uspešnost organizacij.

KAKO SO POVEZANI DOBRI ODNOSI IN DOBRI REZULTATI? Primer Steklarne Hrastnik.

Po Danah Zohar je v vsaki organizaciji potrebnih vsaj 75 odstotkov ljudi, ki se poistovetijo z vizijo in poslanstvom, ki ga živi vodstvo, da ta dolgoročno zaživi. To pa pomeni veliko vloženega časa, denarja in energije, da večina zaposlenih pozna, razume in sprejema vizijo in poslanstvo podjetja. Še več, da v ciljih podjetja prepozna in lahko uresniči tudi svoje osebne cilje. To je tudi temelj osebne zavzetosti, ki se nato v povratni zanki kaže v rezultatih podjetja. Če pogledamo, kaj je skupno podjetjem, ki obstajajo dolgoročno – 100, 200 in več let – je njihov skupni imenovalec stalno inoviranje, spreminjanje smeri in ohranjanje fleksibilnosti, prilagodljivosti, kar lahko dosežemo samo z zavzetimi zaposlenimi.

 • Kako doseči, da se 75 % vseh zaposlenih poistovetiti z vizijo in poslanstvom podjetja?
 • Kdaj zaposleni v ciljih podjetja prepoznajo tudi svoje osebne cilje?
 • Kaj so in kakšno vlogo igrajo pozitivni motivatorji pri vodenju zaposlenih?
 • Kakšno vlogo igra pri dolgoročnem poslovnem uspehu možnost razvoja zaposlenih, spoštljiva in odprta komunikacija z zaposlenimi ter okolje, ki dopušča tudi učenje iz napak?
 • Zakaj moramo dvigniti naše ambicije?

Andrej Božič, ki je v svoji 30-letni karieri uspešno izpeljal številna prestrukturiranja, sanacije in start up projekte tako v Sloveniji kot v tujini, trenutno vodi Steklarno Hrastnik, ki jo je tudi uspešno saniral. Svojo poslovno pot je začel kot vodja prodaje za 40 različnih svetovnih tržišč v podjetju Videm Krško, potem je prevzel sanacijo Tovarne papirja Goričane, v globalnem podjetju ABB je bil kot območni menedžer (country manager) odgovoren za Slovenijo in Srbijo, saniral je skupino Iskra ERO, vodil Skupino Droga in saniral nemško podjetje Mondi Raubling GmbH, ki je del multinacionalne skupino Mondi. S timom je v svojem svetovalnem podjetju BB svetovanje razvil model vodenja podjetja, ki se lahko uporablja tako v času kriznega vodenja kot tudi, ko je podjetje dobro stoječe. Predpogoja za doseganje uspešnih rezultatov na osnovi modela pa sta – spoštovanje zaposlenih in odprta komunikacija. Tako Andrej pri svojem delu verjame v dobre odnose, vlaganje v zaposlene, vodenje z zgledom ter v to, da zaposleni z uresničevanjem ciljev podjetja dosegajo tudi svoje osebne cilje, kajti to zagotavlja uspešnost na dolgi rok.

eVizitkanje - spoznajte soudeležence dogodka

Vas zanima, kdo so ostali udeleženci dogodka? Se želite povezati z njimi? Predstavite sebe in vaše podjetje in v zameno pridobite E-vizitke ostalih udeležencev. E-vizitka vključuje naslednje podatke: ime in priimek, podjetje, elektronski naslov in vašo predstavitev. 

Soorganizatorja:    

                                     

 

           Pokrovitelj tiska:  Medijski pokrovitelj: 


 
 Pokrovitelj odmorov:


Več informacij:
Andreja Abram
andreja.abram@gzs.si
01 5898 129

Fotogalerija

Fotogalerija

Obrazec za prijavo