Izobraževanje GZS

Novice


Arhiv: Digitalna preobrazba kot priložnost

Digitalna preobrazba kot priložnost

10. 11. 2017, od 9.30 do 12.30,
GZS, dvorana A

Kaj pridobite z udeležbo?

Spoznali boste bistvene elemente digitalne preobrazbe, ki jih morate prepoznati in imeti pod kontrolo v poslovnem, strateškem in kadrovskem smislu.

Pridobili boste pregled nad ključnimi novimi tehnologijami, ki omogočajo več dodane vrednosti, a hkrati prinašajo varnostna ter druga tveganja. Dobili boste praktične nasvete, kako naprej.

Razumeli boste motive velikih nemških in svetovnih podjetij za Industrijo 4.0 ter tveganja, če se prepočasi prilagodite. Spoznali boste načine, kako postopno iti od danes proti jutri.

Videli boste, kako odprto inoviranje pomembno vpliva na procese digitalne preobrazbe in po novem tudi na odnose s, partnerji, kupci in dobavitelji. Pridobili boste smernice za pravilno ukrepanje.

Spoznali boste zakonitosti uspešne komunikacije v digitalnem okolju, s katerimi boste pridobili podporo za spremembe pri zaposlenih in se lažje uvrstili višje v dobaviteljski verigi vrednosti.

 

Program:

9.30 – 10.00 Strateški, poslovni in kadrovski vidik digitalne preobrazbe
Dr. Janez Bešter
10.00 - 10.30 Tehnološki trendi: razvoj IKT in interneta stvari, ki močno vpliva na vaše podjetje
Dr. Andrej Kos
10.30 - 11.00 Kaj konkretno je pametna proizvodnja 4.0 in kako do nje
Mag. Marko Bohar
11.00 - 11.15 Odmor
11.15 – 11:45 Inoviranje v digitalnem svetu
dr. Borut Likar
11.45 – 12:15 Komunikacija v času digitalnega – kako dobiti podporo za preobrazbo
Goran Tomšič
12.15 – 12:30 Zaključki in predlogi konkretnih naslednjih korakov v vašem podjetju ter individualna srečanja s predavatelji

 

Predavatelji:

prof. dr. Janez Bešter / POSLOVNI IN STRATEŠKI VIDIK DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Prof. dr. Janez Bešter, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani je vodilni strokovnjak za področje informacijsko komunikacijskih tehnologij in multimedije, z bogatimi industrijskimi izkušnjami na področju digitalnih strategij, produktnega razvoja in kadrov.

Prof. dr. Andrej Kos / TEHNOLOŠKI TRENDI: Dinamika razvoja in potenciali informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT)

Prof. dr. Andrej Kos (Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani) je vodja industrijskega razvoja s poudarkom na internetu stvari in multimedijskih storitev. Izkušen v prototipiziranju novih izdelkov z uporabo IoT, senzorjev in Big Data platform.

Mag Marko Bohar / INDUSTRIJA 4.0

Mag. Marko Bohar (Gospodarska zbornica Slovenije) je strokovnjak za učinkovitost poslovnih procesov ter vključevanje novih tehnologij v delo podjetij. Je izkušen poznavalec procesov Industrije 4.0, evropske regulative ter skupnega trga elektroindustrije. Močno je vpet v delovanje inovacijskih grozdov.

prof. dr. Borut Likar / INOVIRANJE V DIGITALNEM SVETU

Prof. dr. Borut Likar (Fakulteta za management, Univerza na Primorskem)
Vodilni strokovnjak s področja ustvarjalnosti in inovativnosti, pri čemer je pionirsko delo opravil tudi na področju obvladovanja inovacijskih problemov in priložnosti. Je aktiven član v mnogih mednarodnih raziskovalnih in inovacijskih projektih, usmerjenih v povezovanje raziskovalne sfere, šolstva in gospodarstva.

Goran Tomšič / DIGITALNA KOMUNIKACIJA

Goran Tomšič je specialist za učinkovito komunikacijo tehnoloških podjetij v fazi rasti. Prevaja tehnično razlaganje v zanimive ideje, ki pritegnejo in sporočajo vrednost. Nauči kako namesto 5.000 besed opisovanja, povemo 500 pravih.

 

 

Opis vsebin po temah

9.30 – 10.00 Strateški, poslovni in kadrovski vidik digitalne preobrazbe
dr. Janez Bešter

Digitalna revolucija v svetovnem merilu intenzivno poteka in bo vplivala tako na države, podjetja kot vsakega izmed nas. Zaradi novih prebojnih tehnologij in internetne povezanosti so spremembe vse hitrejše, spremembe pa prelomne (disruptivne). O tem govori tudi knjiga Četrta industrijska revolucija Klausa Schwaba (Svetovni ekonomski forum).
Vsako podjetje, ki želi biti uspešno tudi v prihodnje, mora intenzivno izvajati projekt digitalne preobrazbe. Podobno velja tudi za institucije in ustanove.
Začetni vsebinski sklop bo udeležencem podal konkretne usmeritve digitalne preobrazbe na področjih:
 • strateških usmeritev managementa
 • digitalnih poslovnih modelov
 • vloge IT oddelkov
 • odprtega inoviranja
 • kadrovske funkcije in pridobivanja talentov.
10.00 - 10.30 Tehnološki trendi: razvoj IKT in interneta stvari, ki močno vpliva na vaše podjetje
dr. Andrej Kos


Najnovejši tehnološki in poslovni trendi postavljajo podjetja pred nove izzive pravočasnih in pravih odločitev. Imamo veliko primerov, ko start up podjetje z inovativnostjo, znanjem in agilnostjo preseneti uveljavljeno podjetje, ki je zamudilo z digitalno preobrazbo. Obravnavani bodo ključni tehnološki trendi, prikazani poslovni primeri, ki vplivajo na nove načine inoviranja in razvoja ter podane konkretne usmeritve na področjih:
 • interneta stvari in prototipiranja
 • inoviranja in odprtih inovacij
 • podatkov in umetne inteligence
 • multimedijev, navidezne resničnosti
 • bločne verige
 • talentov, kadrov in novih načinov izobraževanja
10.30 - 11.00 Kaj konkretno je pametna proizvodnja 4.0 in kako do nje
mag. Marko Bohar


Četrta industrijska revolucija pomeni tudi celovito digitalizacijo proizvodnje. Predstavlja novo raven organiziranosti in upravljanja celotne vrednostne verige preko vseh nivojev življenjskega cikla produkta. Temeljni gradnik predstavljajo kibernetsko-fizični proizvodni sistemi (CPS), ki produktom in proizvodnim sredstvom dodajo sposobnost samostojnega komuniciranja, kar odpira vrsto možnosti za prilagodljivo povezovanje. Odgovorili si boste lahko tudi vprašanje:

Ali vem kako to vprašanje rešujeta vsaj dva moja konkurenta?

Ali izbrana usmeritev preobrazbe v podjetje prinaša zavedanje potenciala podatkov v Industriji 4.0?

Kateri problem kupcev rešujem z načrtovano digitalno preobrazbo?

11.00 - 11.15 Odmor

11.15 – 11:45 Inoviranje v digitalnem svetu
dr. Borut Likar


Namen digitalne preobrazbe je povečanje uspešnosti poslovnega sistema. Eden od ključnih elementov za doseganje uspešnosti in večje dodane vrednosti je razvoj in s tem povezani procesi inoviranja. V tem tematskem sklopu boste dobili naslednje konkretne usmeritve:
 • preobrazba: reorganizacija ali prenova inovacijskih procesov
 • Technology watch
 • Obvladovanje faz inovacijskega procesa
 • Management idej
 • Odprto inoviranje
 • Razvoj inovacijske kulture in klime
11.45 – 12:15 Komunikacija v času digitalnega – kako dobiti podporo za preobrazbo
Goran Tomšič


Za komuniciranje digitalne preobrazbe je pomembno, da pritegnete ljudi, sporočite zmagovalno sporočilo. Kar je še posebej pomembno v digitalni časih, ko imamo na voljo le nekaj besed, potem nekaj stavkov, potem minuto in največ 10 minut, da naredimo tako velik vtis, da nekdo želi poslušati še nadaljnje pol ure.

Enostavno je biti:
 • splošen,
 • dolgočasen,
 • tehnično postopkoven.
Za to ne potrebujemo nobene priprave.

Mnogo težje je biti:
 • enoznačno konkreten
 • zanimiv
 • nerazlagalno neanalitičen.
Tematski sklop Komunikacija v času digitalnega vam bo podal usmeritve za pridobitev podpore preobrazbi ter rešitve za komunikacije z uporabniki oz. kupci.

12.15 – 12:30 Zaključki in predlogi konkretnih naslednjih korakov v vašem podjetju ter individualna srečanja s predavatelji

V okviru delavnice bo priložnost za individualna srečanja s predavatelji – vrhunskimi strokovnjaki za posamezna področja digitalne preobrazbe.

To bo priložnost za načrtovanje konkretnih nadaljnjih korakov digitalne preobrazbe vašega podjetja ali ustanove.

 

Kotizacija in popusti

Kotizacija: 190,00 EUR z vključenim DDV, za člane GZS 140,00 EUR z vključenim DDV

Kotizacija vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, gradivo, potrdilo o udeležbi na seminarju, pogostitev med odmorom.parkiranje, izmenjavo e-vizitk z ostalimi udeleženci dogodka ter možnosti mreženja.

Dodatni popust pri prijavi več udeležencev iz istega podjetja: 5 % za 2 udeleženca, 10 % za 3 udeležence, 15 % za 4 udeležence, 20 % za 5 in več udeležencev.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 3 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR + ddv. Odjavo lahko pošljete na e-naslov andreja.abram@gzs.si.

 

eVizitkanje - spoznajte soudeležence dogodka

Vas zanima, kdo so ostali udeleženci dogodka? Se želite povezati z njimi? Predstavite sebe in vaše podjetje in v zameno pridobite E-vizitke ostalih udeležencev. E-vizitka vključuje naslednje podatke: ime in priimek, podjetje, elektronski naslov in vašo predstavitev.

 

Soorganizatorji

 

    Pokrovitelj vode med odmori                   Pokrovitelj tiska


 

Več informacij:
Andreja Abram
andreja.abram@gzs.si
T: 01 5898 129


Fotogalerija