Izobraževanje GZS

Novice


Arhiv: Kako spodbuditi VEČ od zaposlenih?

Kako spodbuditi VEČ od zaposlenih?

12. 6. 2018, od 9.00 do 16.00,
GZS dvorana A

Seminarski trojček Kako spodbuditi VEČ od zaposlenih iz cikla Kreativno vodenje na GZS je namenjen vodjem in posameznikom na vseh ravneh, ki so pripravljeni in željni spreminjati sebe in svojo okolico v družbo z višjo dodano vrednostjo. Tokrat smo združili tri vidike vodenja:

 • prvega za tiste, ki želijo iz prve roke izvedeti, kako postavljati strategije in upoštevati zaposlene,
 • drugega za tiste, ki bi radi navdušili sodelavce, da zavzeto sledijo ciljem,
 • tretjega pa za vse, ki se hočejo naučiti, kako dogovorjeno implementirati v praksi.

Program:

9.00 – 11.00 Kako postati najboljši STRATEG?
Bojan Brank
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 – 13:30 Kako postati najboljši MOTIVATOR?
Marjan Račnik
13.30 - 14.00 Odmor
14.00 – 16.00 Kako postati najboljši REALIZATOR?
Darja Sušnik


Kotizacija in popusti

Kotizacija: 190,00 EUR z vključenim DDV, za člane GZS 140,00 EUR z vključenim DDV

Kotizacija vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, gradivo, potrdilo o udeležbi na seminarju, pogostitev med odmoroma, parkiranje, možnost osebnega pogovora s predavateljicami, izmenjavo e-vizitk z ostalimi udeleženci dogodka ter možnosti mreženja.

Dodatni popust pri prijavi več udeležencev iz istega podjetja: 5 % za 2 udeleženca, 10 % za 3 udeležence, 15 % za 4 udeležence, 20 % za 5 in več udeležencev.

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 3 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR + ddv. Odjavo lahko pošljete na e-naslov andreja.abram@gzs.si.

Predavatelji:

Bojan Brank / KAKO POSTATI NAJBOLJŠI STRATEG?

Kje smo, kam gremo in kako bomo prišli tja, so preveč resna vprašanja, da bi jih v celoti prepustili zgolj prvemu na hierarhični lestvici. Upati je, da ta poleg omenjenega razume tudi, da njegov ali njen stil vodenja in obseg vedenja pomembno vplivata na kulturo podjetja. Slednja je po mnenju mnogih ključnega pomena za nivo zavzetosti zaposlenih, kar – kot plastično razloži Gallupov CEO Jim Clifton – pomembno vpliva tudi na finančne rezultate. Iz navedenega lahko potegnemo sklep, da je vsebina strategije vsaj tako pomembna kot način, kako pridemo do nje, ter način, kako zanetimo iskro pri ljudeh za njeno uresničitev.

Na delavnici boste dobili odgovore na vprašanja:
 • Kateri so ključni elementi priprave strategije?
 • Kako pritegniti širok krog ljudi?
 • Kako vplivati na organizacijsko kulturo?
 • Kako obdržati talente?
 • Kako spremeniti, kar ne deluje?
Bojan Brank  je dvajset let managerske kariere v največji svetovni multinacionalki s področja logistike (DHL). 2012-2013 predsednik uprave Luke Koper. Samostojni svetovalec, predavatelj, trener poslovnih veščin in coach C nivoja managementa. Predsednik Nadzornega sveta Slovenskih železnic, predsednik Nadzornega odbora Slovenske Coaching zveze ter – do 30. junija 2017 – predsednik Lions kluba Ljubljana Iliria. Najzahtevnejša funkcija: oče dveh, 13 in 14 let starih, osnovnošolk.

Marjan Račnik / KAKO POSTATI NAJBOLJŠI MOTIVATOR?

Motiviranje zaposlenih ni lahko opravilo, je pa izjemno pomembno. Na predavanju bo poudarek na dejavnikih motivacije pri ljudeh. Udeleženci – vodje, bodo spoznali, v kolikšni meri lahko doprinašajo k temu, da je njihova ekipa motivirana, pripadna in uspešna. Spoznajo tudi, kako na motivacijo vpliva posameznikov vrednostni sistem, in da različne ljudi motivirajo povsem različne stvari. Predstavljeno bo, kdaj je denar motivator in kdaj sploh ne ter kako lahko vodje motivirajo sodelavce s sredstvi (motivatorji), ki so jim dejansko na voljo.

Na delavnici boste dobili odgovore na vprašanja:
 • Kaj so pri motivaciji miti in kaj so dejstva?
 • Kaj je zunanja in kaj je notranja motivacija?
 • Kako na motivacijo vplivajo posameznikovi življenjski motivi in osebnostne lastnosti?
 • Kaj pomeni izraz ''psihološka pogodba'' in kakšna pričakovanja v zvezi z delovnim razmerjem ima delavec in kakšna delodajalec?
 • Katera osnovna načela je koristno spoštovati, da so zaposleni zadovoljni in motivirani?
Marjan Račnik je NLP trener, poslovni trener ter moderator za metodo Organizacijske sistemske postavitve. Pri svojem delu izhaja iz osebnih izkušenj, ki jih je nabral v 52-ih letih življenja, ter iz delovnih izkušenj, ki jih je pridobil z delom v proizvodnih podjetjih, kot komercialist v veleprodajnem podjetju, kot animator, mentor in projektni vodja pri prostovoljnem delu v lokalni skupnosti in kot podjetnik v svojem lastnem podjetju, kjer se že več kot 10 let ukvarja poslovnimi izobraževanji in standardnimi izobraževanji s področja nevro-lingvističnega programiranja (NLP). Izpopolnjeval se je pri različnih domačih in tujih strokovnjakih. Predvsem s področja poslovne psihologije, komunikacije, vodenja, timskega dela, kreativnega razmišljanja, osebnega razvoja in svetovalno izobraževalnega dela. Je tudi avtor knjige POSTANI NAJBOLJŠI VODJA

Darja Sušnik / KAKO POSTATI NAJBOLJŠI REALIZATOR?

Ali so spremembe in dogovori samo navidezen ukrep, da zadostimo zahtevi kupca, zunanji presoji, da pridobimo certifikat? Ali sprememba konča zgolj na papirju in dobronamernih sklepih, ali dejansko prodre do izvajalca – delavca? Zavedati se moramo, da je delavec tisti, ki dela, tisti, ki mora spremembo ponotranjiti in jo izvajati. Izvajal pa jo bo samo, če ji bo zaupal in jo razumel. Gre za drugačen pristop in potrebno je drugačno razmišljanje, gre za spremembo vrednot. Za dosego le-tega pa je potrebno spremeniti miselnost delavcev, kar zahteva vztrajno in sistematično delo. Vsi smo za spremembe, dokler sprememba ne doleti nas. Spremembe v glavah so najtežje in najpočasnejše. Spremeniti svoje utečene navade, načine dela, vzorce razmišljanja, svoja stališča, in vrednote je težko. Vsak sistem teži k ohranjanju znanega. Sprememba prinese strah in bojazen pred neznanim. Raje izberemo znano, a slabo, kot novo in bolje. Uspešnost implementacije sprememb je odvisna od tega, ali bodo delavci in vodje prepoznali potrebo po spremembi svojega vedenja.

Na delavnici boste dobili odgovore na vprašanja:
 • Zakaj nekaj, kar sem delal 20 let, ni več dobro in prav?
 • Zakaj zaposleni s težavo sprejemajo spremembe?
 • Kako doseči, da zaposleni sprejmejo spremembe?
 • Zakaj dogovorjeno ni tudi izvedeno?
 • Kako doseči spremembo v izvedbo dela? (kako realizirati dogovorjeno v praksi)
Darja Sušnik

(www.TVV.si) je po izobrazbi univ. dipl. ing. tekstilne tehnologije in magistra statističnih ved. Od leta 2006 je samostojna podjetnica na področju izobraževanja in poslovnega svetovanja. Prejela je dve nagradi: leta 2008 nagrado Feniks za najboljši svetovalni projekt leta »Usposabljanje vodij po integrirani metodi« in leta 2011 bronasto priznanje GZS za poslovno inovacijo »Produktni tim kot podjetje«.

Ima bogate izkušnje v proizvodnem okolju kot vodja kakovosti, razvojni tehnolog, svetovalec in trener zaposlenih. Svoje praktične izkušnje uspešno povezuje s teoretičnim znanjem. Ima licenco Republiškega izpitnega centra za člana komisije Nacionalne poklicne kvalifikacije »Vodja delovne skupine v proizvodnji« in certifikacijo za zunanjo presojevalko po zahtevah standarda ISO 9001. Je vodja statističnega modula Usposabljanje managerjev kakovosti, ki ga izvaja Slovensko združenje za kakovost in odličnost. V tem okviru izvaja predavanja statistike in skrbi za posodabljanje učnega gradiva.
Redno objavlja članke v strokovni literaturi. Predava na strokovnih srečanjih, kot npr. letna konferenca kakovosti Slovenskega združenja za kakovost in odličnost. Naročnikom svoje storitve nudi na področju izobraževanja oz. usposabljanja zaposlenih, veščin vodenja, postavitvi sistemov vodenja kakovosti, optimizacije proizvodnje, uvajanja vitke linije in obvladovanja procesa proizvodnje.

eVizitkanje - spoznajte soudeležence dogodka

Vas zanima, kdo so ostali udeleženci dogodka? Se želite povezati z njimi? Predstavite sebe in vaše podjetje in v zameno pridobite E-vizitke ostalih udeležencev. E-vizitka vključuje naslednje podatke: ime in priimek, podjetje, elektronski naslov in vašo predstavitev.

SoorganizatorjaPokrovitelji

Več informacij:
Andreja Abram
andreja.abram@gzs.si
T: 01 5898 129

Fotogalerija