Izobraževanje GZS

Novice


Kako postati najboljši strateg?

Za izdelavo dobre strategije je nujno, da si odgovorite na nekaj kljuènih vprašanj. 

Na vprašanje, kako izdelati in kako uresnièiti najboljšo strategijo, ni preprostega odgovora. 

Celotni èlanek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v številki revije Glas gospodarstva maj. Bi se radi naroèili na celotno revijo?

Fotogalerija