Izobraževanje GZS

Novice


Arhiv: Nove ključne kompetence vodij

 

Nove ključne kompetence vodij

12. 2. 2019, od 9.00 do 16.00,
GZS dvorana A

GZS-jev seminarski trojček Nove ključne kompetence za vodje je namenjen posameznikom, vodjem in podjetnikom, ki ste pripravljeni in željni spreminjati sebe in svojo okolico v družbo z višjo dodano vrednostjo. Če želite spoznati nove ključne kompetence za vodje, potem ne smete preslišati najnovejših spoznanj s področja vodenja, ki jih bodo z vami delili mag. Sanela Dmitrović, dr. Marko Divjak in mag. Andreja I. Kanduč.Kotizacija in popusti

Kotizacija: 190,00 EUR z vključenim DDV, za člane GZS 140,00 EUR z vključenim DDV

Kotizacija vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, gradivo, potrdilo o udeležbi na seminarju, pogostitev med odmoroma, parkiranje, možnost osebnega pogovora s predavateljicami, izmenjavo e-vizitk z ostalimi udeleženci dogodka ter možnosti mreženja.

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 3 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 50,00 EUR + ddv / osebo. Odjavo lahko pošljete na e-naslov kaja.konda@gzs.si.

Program:

08.30 - 09.00 Registracija
09.00 - 11.00 Dr. Marko Divjak / Pozitivna psihologija
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 13.30 Mag. Andreja I. Kanduč / Mentalna trdnost
13.30 - 14.00 Odmor
14.00 - 16.00 Mag. Sanela Dmitrović / Avtentično vodenjeKaj boste na dogodku spoznali?

Po zaključku seminarja Nove ključne kompetence za vodje boste …
 • bolje poznali sebe in procese znotraj vas;
 • znali prepoznati vedenjske vzorce pri svojih sodelavcih in partnerjih;
 • boste bolj opolnomočeni za sodelovanje in motiviranje.Zakaj se udeležiti?

dr. Marko Divjak
 1. Kaj je pozitivna psihologija in kaj so njene ključne predpostavke?
 2. Kaj je pozitivno voditeljstvo in kaj je pozitivno organizacijsko vedenje?
 3. Kako pri zaposlenih okrepiti (pozitivni) psihološki kapital in vplivati na dobro počutje (blagostanje)?
 4. Kako voditi zaposlene, upoštevaje njihove talente in vrline?
 5. Kako komunicirati z zaposlenimi in vplivati na doseganje pozitivnih organizacijskih izidov?
mag. Andreja I. Kanduč
 1. Kako prepoznati svoje močne in šibke strani?
 2. Kaj je kvantna fizika in kako je to pomembno za nas?
 3. Kako odgovoriti na izzive Z generacije?
 4. Katere so pomembne lastnosti dobrega vodje?
 5. Kako razvijem mentalno trdnost?
Sanela Dmitrović, mag.posl.ved
 1. Kako ostati zvest sebi in svojim vrednotam?
 2. Kako upravljati s svojimi notranjimi procesi?
 3. Kako transparentno komunicirati neprijetne naloge/informacije?
 4. Kako imeti dovolj poguma, da naredite pravo stvar?
 5. Umiriti svoj um z vajo čuječnosti?Predavatelji:

Marko Divjak

Marko Divjak je po izobrazbi univerzitetni diplomirani psiholog. Zaposlen je na DOBA Fakulteti kot asistent in razvojno raziskovalni sodelavec, kjer je nosilec predmetov s področij psihologije, komunikacije in metodologije. Študenti so ga trikrat zapored izbrali za najboljšega učitelja na magistrskih študijskih programih. V učni/pedagoški proces vnaša principe pozitivne psihologije ter druge inovativne pedagoške pristope. Raziskovalno se ukvarja predvsem s posebnostmi online izobraževanja, s psihološkimi značilnostmi online študentov in s prenosljivimi kompetencami, kot so timsko delo, komunikacija in medosebne kompetence.


Zaposleni so najpomembnejši kapital vsake organizacije, zmožnost upravljanja s talenti pa postaja vse pomembnejša konkurenčna prednost. Če želimo sposobne zaposlene obdržati, se moram z njimi ukvarjati, redno komunicirati in skrbeti za njihov karierni razvoj ter dobro počutje na delovnem mestu. Namesto, da se vodje osredotočajo na odpravljanje napak in pomanjkljivosti, naj raje krepijo in razvijamo tisto, kar posameznik rad počne in v čemer je resnično dober.
Andreja I. Kanduč

Andreja I. Kanduč je magistrica elektrotehnike s 25 leti izkušenj s področja prodaje in vodenja v avtoindustriji, pri sistemskem integratorju in globalnem proizvajalcu programske opreme za finančno industrijo, ki so imela skupno točko v tem, da so bili razvojno usmerjeni in so ji omogočili pridobivanje dragocenih izkušenj in formalnih znanj. Vedno je iskala poti, kako izboljšati komunikacijo, koncentracijo, motivacijo in naravnanost na uspeh pri sebi in svoji ekipi. Zanemarjanje teh veščin, ki naj bi bile samoumevne, se nam maščuje tako, da ne dosegamo ciljev in smo nezadovoljni. Trenutno živi in dela na Dunaju, ker je dobila priložnost nadaljnjega razvoja na področju komunikacije, coachinga in mentalnega treninga.


Mentalni trening poznamo večinoma s področja športa. Vrhunski športniki vedo, da je razlika med prvim in petim mestom samo v glavi. Zavedajo se, da poleg popolnega tehničnega znanja in odlične kondicijske pripravljenost potrebujejo tudi mentalno trdnost. Ko smo mentalno trdni, živimo zavestno, kontroliramo svoja čustva in reakcije ter smo usmerjeni proti zadanemu cilju.
Sanela Dmitrović

Sanela Dmitrović je magistrica poslovnih ved in Ambasadorka znanja na katedri za management na EF, UL. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj dela v mednarodnem okolju, kjer je uspešno vodila hčerinski podjetji mednarodne organizacije. Trenutno je zaposlena v FMCG panogi kot vodja prodaje za mednarodne trge. Aktivno se ukvarja s predavanji s področja pozitivne psihologije. Vodi delavnice za podjetja, pri čemer se v kratkem času pokažejo največji uspehi znotraj timov/oddelkov, kjer se vzpostavi pozitivna delovna klima, sodelovanje, konstruktivni pogovori …


Posamezniki z visoko stopnjo samozavesti si radi izberejo takšne naloge, ki jim predstavljajo izziv, za uspešno izvršitev naloge pa so pripravljeni vlagati velik napor. Samoregulacija je proces, preko katerega avtentični vodje povežejo svoje vrednote s svojimi nameni in dejanji. Zaposleni z višjo stopnjo psihološkega kapitala so pri svojem delu uspešnejši in ustvarjalnejši, stremijo k nenehni osebni rasti in si želijo čim bolj raznolikega dela.eVizitkanje - spoznajte soudeležence dogodka

Vas zanima, kdo so ostali udeleženci dogodka? Se želite povezati z njimi? Predstavite sebe in vaše podjetje in v zameno pridobite E-vizitke ostalih udeležencev. E-vizitka vključuje naslednje podatke: ime in priimek, podjetje, elektronski naslov in vašo predstavitev.

SoorganizatorjaPokrovitelji 

Več informacij:
Kaja Konda
kaja.konda@gzs.si
T: 01 5898 169

Fotogalerija