Izobraževanje GZS

Novice


Arhiv: Uspešni digitalni projekti

Uspešni digitalni projekti

29. 11. 2018 od 13:00 - 15:15, GZS, Poslovna oaza

Izobraževanje je namenjeno vsem tistim, ki: oblikujejo programe projektov digitalne preobrazbe, so poslovni nosilci priprave in izvedbe (digitalnih projektov), so projektni vodje, so v vlogi ponudnika poslovnih IT/digitalnih rešitev.


Program:

13.00 - 14.00
Uvod: predstavitev, pričakovanja

Temelji razumevanja digitalnega poslovanja
 • Značilnosti digitalne ekonomije
 • Digitalna strategija
 • Digitalni poslovni modeli
 • Hiša digitalnega poslovanja
 • Digitalna preobrazba organizacij
Temelji razumevanja uspešnega projektnega dela
 • Kaj je/ni projekt – kaj so značilnosti projektov
 • Kaj so temeljne značilnosti projektnega dela
 • Kaj so meta vzroki (ne)uspešnosti projektov
Povezanost obeh temeljev
 • Strateška digitalna projektna pisarna
 • Pomen projektov za digitalno strategijo/preobrazbo/poslovanje
 • Razlike med tradicionalnimi in digitalnimi projekti (npr. #noproject, vrednost za kupca)
 • Povezovanju posla, projektnih pristopov in digitalnih tehnologij za uspešnost digitalnih projektov.
14.00 - 14:30
Priprava Digitalnega projekta
 • Kako značilnosti digitalne ekonomije vplivajo na projektno delo in projekte
 • Poslovanje pred (digitalno) tehnologijo
 • Modeli in tehnike pomembne za dobro pripravo digitalnih projektov (BACCM, Design Thinking, Digitalni Projektni Canvas)
 • Zaznavanje potreb digitalnih projektov
 • Identifikacija deležnikov digitalnih projektov
 • Vrednost digitalnih projektov
 • Digitalne rešitve in spremembe, ki jih prinašajo
 • Vrste zahtev in kako jih zapisati za učinkovito pripravo/izbor digitalnih rešitev in izvajalcev.
 • Vloga naročnika in ponudnika digitalnih rešitev
 • Business case za digitalne projekte
14.30 - 15.00
Izvedba digitalnega projekta
 • Spremljanje uspešnosti izvedbe
 • Obvladovanje sprememb projekta in poslovanja
 • Kdo odloča o predaji rezultatov v redno poslovanje
 • Preverjanje dosežene vrednosti in poslovnih učinkov
15.00 - 15.15
Zaključek:
 • Na pot k uspešnim digitalnim projektom (Takeaways)
 • Q&A
 • Interaktivna razprava

Celotni interaktivni seminar bo izvedel Aleš Štempihar, predsednik IIBA Slovenia Chapter.


Zakaj se udeležiti?

Udeležba na izobraževanju vam bo prinesla nujno potrebno razumevanje povezanosti različnih nivojev digitalnega poslovanja in umestitve digitalnih projektov v njih. Četudi ste morda izkušeni projektni vodja, boste pridobili razumevanje razlik med klasičnimi, agilnimi in novimi metodami priprave in izvedbe digitalnih projektov. Po izobraževanju se boste vedeli kaj vse je potrebno narediti za dobro pripravo digitalnih projektov in kako ocenjevati njihovo uspešnost z vidika vrednosti za kupce in vašo organizacijo.


Predavatelj:

Aleš Štempihar, predsednik IIBA Slovenija, digitalni strateg, skrbnik priprave digitalnih programov in izvedbe digitalnih projektov
Aleš kot digitalni strateg pomagala podjetjem pri pripravi digitalne strategije in roadmap-a njene izvedbe, katere osrednje mesto predstavljajo prav digitaln projekti.
Aleš ima več kot 20 let poslovnih in projektnih izkušenj na področjih prenove strategij, izvajanja sprememb poslovanja, poslovnega analiziranja, vodenja ključnih projektov preobrazbe organizacij, skrbnika izvedbe IT in digitalnih projektov.
Aleš dobro pozna tako svet tehnologij (je študiral IT, bil 15 let zaposlen pri IT ponudniku, programiral zahtevne aplikacije) in poslovni svet (študiral tudi ekonomijo, 10 let je svetovalec poslovnega razvoja in prenov poslovanja), kar mu mogoča, da uspešno povezuje potrebe poslovanja in zmožnosti (digitalnih) tehnologij.Kaj boste na dogodku spoznali?

Spoznali boste zakaj so projekti ključni za uresničitev digitalne preobrazbe, digitalne strategije in za vzpostavitev digitalnega poslovanja. Razumevanju bodo sledili napotki kako prirpaviti in izvesti uspešen digitalni projekt, kot tudi kako sploh meriti uspešnost digitalnih projektov.


Kotizacija in popusti

1 seminar
140€ nečlan GZS, nečlan SRIP
100€ člani GZS
70€ člani SRIP
2 seminarja
260€ nečlan GZS, nečlan SRIP
180€ člani GZS
120€ člani SRIP
3 seminarji
390€ nečlan GZS, nečlan SRIP
270€ člani GZS
180€ člani SRIP


Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 3 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave, oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 50 EUR + ddv.

Izobraževanje vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, gradivo v elektronski obliki, pogostitev med odmorom ter parkiranje.

Odjavo lahko pošljete na e-naslov marusa.boh@gzs.si.


Fotogalerija