Izobraževanje GZS

Novice


Arhiv: Vzemite prihodnost v svoje roke

 

Vzemite prihodnost v svoje roke

3. 6. 2019, od 9.00 do 16.00,
GZS dvorana A

GZS-jev seminarski trojček Vzemite prihodnost v svoje roke je namenjen posameznikom, vodjem in podjetnikom, ki ste pripravljeni in željni spreminjati sebe in svojo okolico v družbo z višjo dodano vrednostjo.

Kot vodja morate v svojem timu in v organizaciji zgraditi in ohranjati kulturo zaupanja in odgovornosti vsakega člana do vsakega člana. Kako do tega, vam bodo razložili predavatelji-praktiki: Danilo Kozoderc, Ina Kukovič Borovnik in Brane Gruban.




Kotizacija in popusti

Kotizacija: 190,00 EUR z vključenim DDV, za člane GZS 140,00 EUR z vključenim DDV

Kotizacija vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, gradivo, potrdilo o udeležbi na seminarju, pogostitev med odmoroma, parkiranje, možnost osebnega pogovora s predavateljicami, izmenjavo e-vizitk z ostalimi udeleženci dogodka ter možnosti mreženja.

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 3 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 50,00 EUR + ddv / osebo. Odjavo lahko pošljete na e-naslov kaja.konda@gzs.si.





Program:

08.30 - 09.00 Registracija
09.00 - 11.00 Danilo Kozoderc / Gradnja zaupanja
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 13.30 Ina Kukovič Borovnik / Gradnja odgovornosti
13.30 - 14.00 Odmor
14.00 - 16.00 Brane Gruban / Gradnja kulture



Kaj boste na dogodku spoznali?

Po zaključku seminarja Vzemite prihodnost v svoje roke boste:
 1. si potrdili, da je zaupanje temelj dobrih timov in izvedeli, kako ga zgraditi in ohranjati,
 2. ugotovili, katere kvalitete in merila morate razvijati na osebnem in organizacijskem nivoju,
 3. spoznali, kako meriti in upravljati organizacijsko kulturo in kakšen kompetenčni profil voditeljev in managerjev potrebujemo, da bi nam uspelo.


Katere odgovore boste dobili na seminarju?

Danilo Kozoderc
 1. Kaj je prej: zaupati ali pridobiti si zaupanje?
 2. Kako govorjenje resnice in poslušanje prispeva h graditvi zaupanja?
 3. Kakšne so naloge zaposlenih ter vodij na različnih nivojih pri gradnji zaupanja?
 4. Kako v duhu govorjenja resnice rešujemo konkretne izzive in se veselimo pozitivnih stvari?
 5. Kako govorjenje resnice prispeva h krepitvi odgovornosti in skrbi za stranke?

Ina Kukovič Borovnik
 1. Kaj je družbena odgovornost - včeraj in danes?
 2. Katere kvalitete in merila moramo razvijati na osebnem in organizacijskem nivoju?
 3. Ali znamo poslušati?
 4. Kaj je sindrom Titanika?
 5. Ali imate/razvijate sindrom Titanika?

Brane Gruban
 1. Kaj je in kaj ni org. kultura?
 2. Kako vpliva na org. učinkovitost?
 3. Ali se org. kulturo da meriti in upravljati?
 4. Kakšen je vpliv vodij na org. kulturo?
 5. V kolikšni meri so sposobni vplivati na tvorjenje konstruktivnih namesto pasivno-agresivnih slogov vedenj zaposlenih, izkazovati spodbudna namesto omejevalnih pristopov do sodelavcev?




Predavatelji:

Gradnja zaupanja

Ko se vzpostavi prostor zaupanja v skupini oz. celotnem podjetju, to vpliva na dobro počutje posameznikov ter na večjo uspešnost in učinkovitost pri delu. Govoriti resnico je temeljno načelo ki prispeva k zaupanju. Če nekaj ni resnično, tega sploh ne govorimo. Poleg tega prvega sita upoštevamo še drugi dve Sokratovi siti: dobronamernost in prispevek k napredku. Govorimo torej le tisto, kar gre skozi vsa tri sita.

Na GZS-jevem seminarskem trojčku Vzemite prihodnost v svoje roke boste spoznali, da v delovnem okolju govoriti resnico ni le pravica, ampak tudi dolžnost. To pa zahteva pogum Vodje so tisti, ki ustvarjajo prostor zaupanja.

Danilo Kozoderc

Danilo Kozoderc je univ. dipl. inž. elektrotehnike ter profesor sociologije in filozofije. Deluje v zasebnem zavodu Simetris na dveh področjih. Za francosko svetovalno podjetje izvaja seminarje Team experience v Revozu. Pri teh seminarjih ga vedno znova preseneča, kakšno moč za dobro delovanje tima ima govorjenje resnice. Pri tem in ostalem delu različne time spodbuja, da sami rešujejo izzive in delujejo predvsem v območju svojega vpliva.

Vodi pa tudi Modro delavnico – center tehniškega in naravoslovnega učenja za otroke, mlade in odrasle. S sodelavci razvijajo programe učenja z delom, ki spodbuja radovednost ter naravoslovno in tehnično razmišljanje. Tri leta je razvijal program učenja vrednot v vrtcih in šolah in pomagal tem ustanovam pri implementaciji programa.




Gradnja odgovornosti

Gradnja odgovornosti se vedno prične pri nas samih, vendar je v današnji globalni realnosti in povezanosti kompleksnejša. Digitalizacija, omejenost virov in hitrost sprememb zahtevajo, da mora vsak od nas biti/postati odgovoren vodja, kar spreminja definicijo in pomen družbene odgovornosti podjetij.

Na GZS-jevem seminarskem trojčku Vzemite prihodnost v svoje roke bomo govorili o tem, kaj pomeni in kako graditi odgovornosti v globalni, digitalni in virov manjkajoči realnosti za podjetja in za vsakega od nas.

Ina Kukovič Borovnik

Ina Kukovič Borovnik, MBA, univ. dipl. pravnik, cert. učiteljica joge

Je ustanoviteljica podjetja BELAVODA, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem organizacijam in posameznikom, na teme razvoja novih kompetenc vodenja, strateškega planiranja in organizacije.

Razvija in deluje na področju REINOVIRANJA, skupaj z dr. Nadyo Zhexembayevo – www.chiefreinventionoffier.com.
Razvija in deluje na področju BIO-LEADERSHIP, skupaj z Andres Roberts – http://www.bio-leadership.org

Živi in verjame, da smo kot družba sposobni bolj odgovornega, sonaravnega bivanja in delovanja, ki ponovno temelji na prinicipih Narave.




Gradnja kulture

”Culture eats strategy for breakfast”, Peter Drucker

Izkušnje iz slovenskega poslovnega okolja vse bolj kažejo, da je bilo v zadnjih nekaj letih pripravljenih več poslovnih strategij kot prej bržkone v celotnem desetletju!? Podrobnejša spremljanja prvih rezultatov teh strategij pa kažejo nadvse nerazveseljivo sliko, saj se strategije niti približno ne uresničujejo tako, kot so bile zastavljene! V čem je pravzaprav največja težava, past in izziv? V nepredvidljivosti globalnega poslovnega okolja, v (ne)kakovosti uporabljenih strateških modelov? Precej bližje resnici je spoznanje, da so bile te strategije v notranjo javnost organizacij pospremljene, ne da bi pri njihovem nastajanju od samega začetka sodeloval širši krog zaposlenih, predvsem pa v dejstvu, da je pri udejanjanju novih poslovnih strategij poglavitna ovira specifična organizacijska kultura slovenskih organizacij, ki jo v (pre)veliki meri zaznamujejo nekatera pasivno in agresivna obrambna vedenja zaposlenih kot sta »izogibanje« in »nasprotovanje«. (P)ostaja torej prav organizacijska kultura ključni dejavnik poslovnega (ne)uspeha slovenskih organizacij zasebnega in javnega sektorja? Je res prej strošek kot premoženje slovenskih organizacij?

Brane Gruban

Brane Gruban, ABC*, HSI**mednarodno akreditirani svetovalec Human Sinergistics Int.

Z 48 leti prakse v gospodarstvu je eden najbolj izkušenih svetovalcev za management s posebnim poudarkom na management sprememb, coaching ter razvoj vodij in upravljanje org. kulture in zavzetosti zaposlenih. Ustanovitelj družbe za komunikacijski management iz Ljubljane, Dialogos,d.o.o. (www.dialogos.si).

Svoje osnovno poslanstvo vidi v humanizaciji vodenja in pri snovanju poslovnih strategij, vizij in vrednot skladno z org. kulturo podjetij. Je avtor nad 1.000 publicističnih prispevkov, njegov opus kot predavatelja pa obsega preko 2.100 eno in večdnevnih delavnic.



eVizitkanje - spoznajte soudeležence dogodka

Vas zanima, kdo so ostali udeleženci dogodka? Se želite povezati z njimi? Predstavite sebe in vaše podjetje in v zameno pridobite E-vizitke ostalih udeležencev. E-vizitka vključuje naslednje podatke: ime in priimek, podjetje, elektronski naslov in vašo predstavitev.

Soorganizatorja







Pokrovitelji






 

Več informacij:
Kaja Konda
kaja.konda@gzs.si
T: 01 5898 169

Fotogalerija