Izobraževanje GZS

Obrazci in pogodbe


OBRAZEC 1 - Vloga za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja študentov

OBRAZEC 2 - Zapisnik o verifikaciji pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja študentov  

OBRAZEC 3 - Vloga za spremembo podatkov v registru delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju

OBRAZEC 4 – Vloga za izbris iz registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju

VZOREC - Pogodba z delodajalcem

VZOREC – Pogodba o praktičnem izobraževanju

SKLEP o izbrisu delodajalca iz registra


Avtor: mag. Mojca Cek
Pripeti dokumenti