Izobraževanje GZS

Pravne podlage


PRAVILNIK o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju, je objavljen v Uradnem listu št. 25/08. Besedilo je tudi pripeto.

Navodila o preverjanju izpolnjevanja pogojev delodajalcev za prostor in opremo ter za mentorje, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju objavljamo v pripetem dokumentu.

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVIS), je objavljen v Uradnem listu št. 86/04. Besedilo je tudi pripeto.


Avtor: mag. Mojca Cek
Pripeti dokumenti