Center za mednarodno poslovanje

PRIJAVA IN DODATNE INFORMACIJE
Prijave: Udeležbo v delegaciji potrdite preko on - line prijavnice, najkasneje do 8. novembra 2019.

Odjava brez finančnih posledic je mogoča do 29. novembra 2019. V primeru, da svojega sodelovanje ne odpoveste v dogovorjenem roku in imate organizirana več kot 2 sestanka, se vam zaračuna 50 EUR – velja za vse udeležence delegacije.

Dodatne informacije: Ines Čigoja, Tel: (01) 58 98 164, e-pošta: ines.cigoja@gzs.si