Prijave: Vaše prijave pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 3. 12. 2019, do 16:00 ure preko spodnje elektronske prijavnice.

Odjave: V primeru odjave vaše udeležbe vas prosimo, da nam jo posredujete v pisni obliki, na elektronski naslov matej.rogelj@gzs.si najkasneje do 3. 12. 2019 do 12.00 ure. V nasprotnem primeru vam zaračunamo administrativni strošek v višini 50,00 EUR.

Dodatne informacije:  Matej Rogelj, T: 01/58 98 159, matej.rogelj@gzs.si .