Arhiv: Pravni in davčni okviri poslovanja v Avstriji

Ker vse več slovenskih podjetij želi ustanoviti poslovno enoto v Avstriji, atraktivna je predvsem bližina trga ter stabilno gospodarstvo, smo na GZS 1. februarja 2012 organizirali seminar v pomoč za vstop na avstrijski trg.

Direktorica za Južno Evropo v Austrian Business Agency, Marion Biber, je povedala, da tudi sami opažajo povečan interes slovenskih podjetij. Razlog vidi v iskanju novih trgov kot tudi zaključku prehodnega obdobja v Avstriji v lanskem letu in s tem povezano odpravo delovnih dovoljenj. Predstavila je tudi avstrijsko politično in gospodarsko okolje ter panoge, kjer Slovence čaka največ priložnosti. Mednje sodijo strojna, kovinskopredelovalna, lesnopredelovalna industrija, veliko povpraševanje pa je tudi po mizarjih, tesarjih, varilcih idr.

Največ zanimanja med udeleženci je bilo za informacije o postopkih ustanovitve stalne poslovne enote v Avstriji. Še posebej s področja davkov, dohodnine, registraciji za DDV, davčnih bremenih ipd.

Gregor Zorman, davčni svetovalec podjetja Leitner&Leitner iz Dunaja, je povedal, da je Avstrija zelo ugodna za holdinge, saj prihodki niso obdavčeni. Vsem, ki razmišljajo o ustanovitvi poslovne enote v Avstriji, pa je svetoval, da to storijo s pomočjo avstrijskega davčnega svetovalca. Ta jim bo svetoval, katera oblika poslovne enote je najbolj ugodna, tako glede ustanovnega kapitala kot tudi plačevanja davkov.

Udeležencem je bilo predstavljenih tudi nekaj dobrih praks slovenskih podjetij, ki so v Avstriji poslovno enoto že ustanovili. Ta trenutek jih je največ na avstrijskem Koroškem in uspešno pridobivajo nove stranke.

Fotogalerija