Arhiv: Investicijske priložnosti v Srbiji

Ljubljana, 1. marec 2018 - Predstavniki srbskih občin in podjetij so prikazali možnosti in priložnosti za investiranje in poslovanje v svojih okoljih. Gre za sicer tradicionalen dogodek, ki ga redno organiziramo s »Srbsko slovenskim poslovnim klubom Slovenija« (SSPK), in je namenjen spodbujanju poslovnega sodelovanja in pozicioniranja slovenskih podjetij na srbskem trgu - predvsem v okoljih, ki so ob dogodkih na »nacionalni« ravni običajno prezrta, pa vendar lahko ponudijo zanimive poslovne priložnosti in izražajo interes po samostojnem nastopu na tujih trgih.

V svojem pozdravnem nagovoru je velik pomen in interes za poslovno in investicijsko sodelovanje tako na srbski kot na slovenski strani poudarila tudi generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Srbija predstavlja za Slovenijo na področju FDI drugo največjo destinacijo s preko 1 mrd evrov investiranih sredstev. Po drugi strani izkazujejo številna srbska podjetja poslovni in investicijski interes v Sloveniji.  

Strategija GZS na področju internacionalizacije je po njenih besedah usmerjena na osvajanje novih trgov in tržnih niš. Glavnina poslovanja in izvoznega uspeha pri tem ostaja v sosednjih državah in regiji. Preplet sodelovanja želi okrepiti predvsem na področjih, ki predstavljajo izziv globalne ekonomije - pametne tehnologije, industrija 4.0, digitalizacija, mobilnost, zagonska podjetja. Izjemen potencial ima tudi turistični sektor. Podjetniški interes na področju občin, ki so se predstavile na današnjem dogodku, je po besedah Šmuceve, da z infrastrukturnimi rešitvami in izkušnjami na področju okolja, prometa, digitalizacije … prispevamo k razvoju občinske/mestne infrastrukture v Srbiji.

Udeležence je nagovoril tudi Andrej Klasinc, predsednik SSPK, in jih povabil, da se oglasijo v novih prostorih kluba v neposredni bližini GZS. Poslanstvo SSPK je spodbujanje medsebojnega sodelovanja na poslovnem področju in so zatorej njegova vrata odprta tako srbskim kot slovenskim podjetjem, ki želijo vzpostaviti poslovno sodelovanje ali okrepiti svoje pozicije na obeh trgih.

Predstavitvam poslovnih okolji in priložnosti občin Pećinci, Kula, Despotovac in javnega podjetja »Gradsko zelenilo« Novi sad so sledili bilateralni razgovori s slovenskimi podjetji, ki so se v velikem številu odzvala našemu povabilu na dogodek.

S podobnimi predstavitvami in povezovanji bomo v sodelovanju s SSPK nadaljevali tudi v prihodnje.

Naslednje srečanje načrtujemo še pred poletjem. Zanimiva srbska podjetja pa bomo individualno povabili, da se udeležijo tudi »Sredinih mreženj« v organizaciji Centra za mednarodno poslovanje pri GZS.Fotogalerija