Predstavljene investicijske in poslovne priložnosti v Srbiji

Ljubljana, 26. maj 2022 – 30 slovenskih podjetnikov se je udeležilo današnje predstavitve investicijskih in poslovnih priložnosti v petih srbskih mestih in občinahna Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).Dogodek je organizirala GZS v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, Srbsko slovenskim poslovnim klubom Slovenija in Stalno konferenco srbskih mest in občin.

Na dogodku je bilo izpostavljeno, da urejena infrastruktura poslovnih in industrijskih con ter dostop do učinkovite prometne in energetska infrastrukture ob podpori lokalnih in vladnih spodbud za tuje in domače investitorje niso več zadosten motiv za pritegnitev investitorjev. Ključna postaja razpoložljivost tehnično in vodstveno usposobljene delovne sile, s tem v zvezi pa tudi prilagodljivega lokalnega izobraževalnega ustroja, ki lahko večjim (strateškim) investitorjem zagotovi potrebne kadre, vsaj na srednji rok.

 

Predstavnikisrbske lokalne samouprave in prisotnipodjetniki so pridobili tudiinformacijoo razpisih CMSR (Center za mednarodno sodelovanje in razvoj). Taje pooblaščena institucija Vlade RS za implementacijo sredstev mednarodne razvojne pomoči, ki jih Slovenija namenja projektom mednarodnega razvojnega sodelovanja. Skladno z Resolucijo Vlade RS o mednarodnem razvojnem sodelovanju sodiZahodni Balkan (in Srbija) med prioritetna območja, kamor Slovenija usmerja sredstva mednarodne razvojne pomoči.

Lokalne skupnosti v sodelovanju s pristojnim vladnim ministrstvom lahko oblikujejo projekte s področij industrije, infrastrukture, energetike, komunale in okolja ter jih predlagajo v delno sofinanciranje Sloveniji.

To je priložnost tudi za slovenska projektantska in izvajalska podjetja, ki lahko takšne projekte predlagajo in sodelujejo pri njihovi izvedbi. Na ta način se del sredstev, ki jih Slovenija kot razvita država kot donatorica razvojne pomoči namenja, delno vrnejo v slovensko gospodarstvo in krepijo njegove kompetence in ugled v ciljnih državah.

Po informativnem delu poslovnega dogodka so se slovenski gospodarstveniki s predstavniki srbske lokalne samouprave in podjetij zadržali na mreženju in bilateralnih razgovorih za izmenjavo bolj konkretnih poslovnih predlogov in poizvedb.

Fotogalerija