Kako uspešno poslovati na Kitajskem

Poslovni priročnik

Domača poslovna literatura je od nedavnega bogatejša za praktični priročnik z naslovom Kako učinkovito poslovati na Kitajskem.

Priročnik avtorjev mag. Boštjana Polajžerja in Nataše Turk, mag. posl. ved (sicer vodje področja v Centru za mednarodno poslovanje pri GZS) izpostavlja priložnosti za slovenske dobavitelje avtomobilski industriji ter slovenske proizvajalce hrane in pijače, kot tudi osnovne značilnosti kitajskega poslovnega in investicijskega okolja.

Med drugim ponuja tudi obilo koristnih informacij o ustanavljanju podjetij, davkih, dajatvah za izvoz slovenskega blaga, spodbudah in olajšavah ter trgu delovne sile na Kitajskem in nenazadnje še kako pomembnih medkulturnih razlikah.

Priročnik je namenjen vsem, ki jih zanima poslovanje na kitajskem trgu oziroma tam že poslujejo. Zaradi praktičnih nasvetov in koristnih kontaktov je uporaben tako za komercialiste kot tudi direktorje in druge odločevalce v podjetjih, ki delujejo na mednarodnih tržiščih. Celovita predstavitev kitajskega poslovnega okolja in navad, trendov in priložnosti za podjetja itd. ponuja bralcu sistematičen vpogled v zakonitosti, predpise in postopke, pa najsi gre za ustanavljanje podjetij, plačevanje davkov, državne vzpodbude ali zaposlovanje lokalne delovne sile. Priročnik Kako uspešno poslovati na Kitajskem bo postal vaš redni spremljevalec na poslovnih poteh v to azijsko velesilo.

Temeljni vsebinski poudarki priročnika:

  • Poslovno okolje
  • Investicijsko okolje
  • Pregled izbranih industrijskih panog
  • Medkulturne razlike
  • Gospodarski odnosi med Slovenijo in Kitajsko
  • Priložnosti za slovenska podjetja
  • Koristni poslovni kontakti
  • Koristne spletne strani

O avtorjih

Mag. Boštjan Polajžer je že vrsto let vpet v delovanje in poslovanje na mednarodnih trgih. Pri tem je v zadnjih več kot desetih letih veliko pozornosti namenjal poslovanju s Kitajsko in z Bližnjim vzhodom. Med drugim je poslovanje s Kitajsko ter svoje raziskovalne dosežke predstavil na mednarodnih in domačih konferencah ter znanstvenih in strokovnih publikacijah doma in v tujini. Ustanavljanje družbe v popolni tuji lasti (WFOE) na Kitajskem je bila tudi tema njegove magistrske naloge, ki jo je zagovarjal leta 2008 na Fakulteti za management v Kopru.
 

Nataša Turk, mag. posl. ved, že več kot desetletje deluje kot vodja področja za Azijo na Centru za mednarodno poslovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije, sodelovala pa je tudi pri pripravi in izvedbi Strategije nastopa slovenskega gospodarstva na kitajskem trgu 1999 - 2003. Tako dodiplomski kot podiplomski študij mednarodnega poslovanja je opravila na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2010 pridobila naziv magistra poslovnih ved.