Kako uspešno poslovati v Rusiji

Nizu poslovnih priročnikov na temo kako uspešno poslovati na tujih trgih, se je pridružila še publikacija o poslovanju v Rusiji.

Priročnik je namenjen vsem, ki jih zanima poslovanje na ruskem trgu oziroma tam že poslujejo. Informacije o tržnih priložnostih, ključnih izzivih trga, priporočljivih načinih vstopa na ta trg ter aktualnih trendih v potrošnji so le delček mozaika podatkov, nanizanih v publikaciji.

Piko na i predstavljajo zapisi o praktičnih izkušnjah slovenskih podjetij, ki so uspela na tem velikem, a zahtevnem trgu.

Naročila: cemp@gzs.si

Vsebinski poudarki:

  • Poslovno okolje
  • Investicijsko okolje
  • Pregled izbranih industrijskih panog
  • Medkulturne razlike
  • Gospodarski odnosi med Slovenijo in Rusijo
  • Izkušnje slovenskih podjetij
  • Koristni poslovni kontakti