Dosegli smo

 

Končno GZS v zakonu o podpori podjetništvu

Državni zbor je potrdil novelo Zakona o podpornem okolju za podjetništvo.

Trije dosežki za stanovanjske sklade

Državni zbor RS je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona.

Potrditev lažjega režima za transport v Avstriji

Avstrijski parlament je sprejel novo ureditev za transport, ki jo je že prej sprejela vlada.

Podaljšana veljavnost zakona o Pomurju

Državni zbor je potrdil podaljšanje pomurskega zakona za dve leti 2018/2019.

ZA zaupanje vredno upravljanje nepremičnin

Združenje upravnikov nepremičnin pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami je začelo podeljevanja certifikatov Zaupanja vreden upravnik.

Sprejet zakon o vajeništvu

Državni zbor je potrdil Zakon o vajeništvu.

GZS je vključena v vse Sripe

Gospodarska zbornica Slovenije se je uspela vključiti v prav vsa strateško razvojno inovacijska partnerstva. Pod okriljem GZS, to je njenih združenj, zbornic ali samostojnih zbornic, so organizirani štirje sripi: MATPRO, SRIP HRANA, SRIP Prehod v krožno gospodarstvo in SRIP Turizem. Posamezna združenja in zbornice pa so vključena v SRIP pametna mesta in skupnosti, SRIP pametne zgradbe in dom z lesno verigo, SRIP mobilnost, SRIP Zdravje – medicina in SRIP Tovarne prihodnosti.

Končno v osnovnih šolah tudi o podjetnosti

Na podlagi vseh prizadevanj GZS za vključevanje podjetnosti, ustvarjalnosti, inovativnosti, karierne orientacije in podjetništva v programe izobraževanja, bo konzorcij, v katerem je tudi GZS, pripravil prijavo na razpis MIZŠ.

V kratkem lažje transportnim podjetjem v Avstriji

Zvezna vlada Avstrije bo v obravnavo v parlament posredovala novelo protidumpinške zakonodaje, ki naj bi poenostavila postopke ZKO prijave v transportu, zagotovila ločen pristop razpoložljivosti dokumentacije, in določitev kontaktne osebe za izvajalce storitev na področju transporta.

Učinek skupne nabave medicinske opreme: 30 % cene

Med uresničenimi predlogi Vlade RS je v zadnjem poročilu tudi skupno javno naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme.

50 % vrnjene premije za člane ZRS

Člani ZRS so spet dosegli letni prihranek pri zavarovanju poklicne odgovornosti (v povprečju okoli 50 % vrnjene letne premije).

Nove dajatve na elektriko ne bo

GZS pozdravlja odločitev, da prispevka za prednostno dispečiranje zaenkrat ne bo.

Uresničeni predlogi iz agend GZS

Vlada je objavila deveto poročilo o uresničevanju predlogov gospodarstva za izboljšanje poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti.

Renesansa malih trgovcev

V letu 2016 je bil oblikovan strateški dokument »VERIGA ZMTS / Kupujem lokalno« in izpeljanih nekaj aktivnosti ZMTS – Združenja malih trgovcev Slovenije pri PTZ GZS.

Arhiv: Test učinkov na gospodarstvo razširjen

Arhiv: Tudi v Posavju možnosti za program strojni tehnik

OZ Posavje, Šolski center Sevnica in 19 podjetij s področja kovinske panoge so uspeli pridobiti v to regijo triletni program strojni tehnik.

Arhiv: 15–20 strojnih tehnikov z Gimnazije v Tolminu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je odobrilo, da se prihodnje šolsko leto prične izvajati program strojni tehnik tudi na Gimnaziji v Tolminu.

Arhiv: Zelena luč za vajeništvo na vladi

Vajeništvo bomo začeli poskusno uvajati že v šolskem letu 2017/2018. Za prvo leto se načrtuje vključevanje vajencev v štiri programe srednjega poklicnega izobraževanja in sicer: oblikovalec kovin-orodjar, mizar, kamnosek in gastronom hotelir.

Arhiv: GZS aktivno vključena v SRIP

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v kot prijavitelj prejela sklepa o dodelitvi sredstev dvema strateško – inovacijskim partnerstvom (SRIP).

Končno premik na severu 3. razvojne osi

Vlada Republike Slovenije je po dolgoletnih prizadevanjih Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug.

Višje sofinanciranje živilskih podjetij

2 mio evrov na živilsko podjetje se je zvišal prag sofinanciranja, sporočajo iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.

Ublaženo zvišanje cestnin

Vozila EURO V EEV se bodo vključila v razred z EURO VI, ki bodo deležna manjšega zvišanja, kot bi ga bila deležna sicer, če bi ostala skupaj v razredu z EURO V.

Višja stroškovna cena pri javnih prevozih potnikov

Pogajanja za opravljanje gospodarske javne službe prevoza potnikov v sistemu IJPP so se zaključila uspešno.

Zaživele Smernice za javno naročanje gradenj 1.0

Enotnejši pogoji za delovanje šol vožnje

Pomoč kmetijstvu zaradi pozebe

Za boljše pogoje prašičereje in govedoreje

Na mavrici zdravja: četrt milijona učinkov

V podporo hrani slovenskega porekla

200.000 evrov je bilo odobreno za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.