Stališča in komentarji


50 % vrnjene premije za člane ZRS

Člani ZRS so osmo leto zapored dosegli letni prihranek pri zavarovanju poklicne odgovornosti (v povprečju okoli 50 % vrnjene letne premije). GZS-Zbornica računovodskih servisov je uspela skupaj z dvema slovenskima zavarovalnicama pripraviti zavarovalni program poklicne odgovornosti, ki je boljši kot obstoječi zavarovalni produkti na slovenskem zavarovalnem trgu. Zavarovalni program ima dve prednosti za člane Zbornice računovodskih servisov:
- premijsko: primerno izhodiščno zavarovalno premijo ter individualni bonus in udeležbo na poslovno tehničnem rezultatu (skupni bonus).  
- kakovostno: nudi boljše zavarovalno kritje kot jih nudijo zavarovalni produkti na slovenskem trgu.

Fotogalerija