Stališča in komentarji


Začasne napotitve: preprečitev višjih obremenitev

GZS in ŠGZ sta preprečila višjo obremenitev povračila stroškov v zvezi z nastanitvami v primeru začasnih napotitev v tujino. Zaradi spremembe davčnega sistema na področju napotitev delavcev v tujino se po novem od 1.1.2018 plačilo vseh nastanitev za bivanje začasno napotenih delavcev na delo v tujino, ne bo štelo v boniteto delavca in ne bo dodatno obremenjeno z davki in prispevki, če gre za napotitev, ki neprekinjeno ne bo trajala več kot 90 dni. Učinek: Preprečitev plačila davkov in prispevkov delavcev in delodajalcev v višini približno 10 milijonov evrov.

Fotogalerija