Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Novice


Arhiv: RAZPIS nagrade Kristine Brenkove 2017 za izvirno slovensko slikanico

Predmet:

Razpis nagrade Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2017.

Naročnik:

GZS Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev (ZKZK), Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

Nagrada:

Založnik(i) nominiranih in nagrajene slikanic(e) prejme(jo) plaketo, avtor besedila in avtor ilustracije pa plaketo in denarno nagrado.

Razpisni pogoji:

1. Prijavljeno delo je slikanica, opredeljena kot natisnjen tekst v prozi ali v verzih, z vsaj 40% ilustracij notranjega obsega in na najmanj 5 listih različnih formatov ali materialov.

2. Natečaja se lahko udeleži vsak založnik z vsako slikanico, ki izpolnjuje naslednje  pogoje:

  • izdana je bila prvič in v razpisnem obdobju,
  • nosilec projekta je slovenska založba,
  • avtor ilustracije je slovenski,
  • avtor teksta je slovenski.

3. Prijave na natečaj vsebujejo:

  • 2 (dva) izvoda vsake prijavljene slikanice,
  • izpolnjeno prijavnico na natečaj,
  • potrdilo o plačilu prijavnine za vsako posamezno prijavljeno slikanico.

4. Po zaključku natečaja se prijavljena dela ne vračajo prijaviteljem, temveč se odstopijo v dobrodelne namene po sklepu UO ZKZK.

 

Plačilo prijavnine:

Prijavnina znaša 35,00 EUR (za člane) oz. 45,00 EUR (za nečlane ZKZK) in se plača na račun  02924-0017841495 pri NLB, sklic 2260- 5162, z navedbo »ZKZK NKB 2017«.

Nagrajenka:

Je slikanica, ki izpolnjuje vse štiri pogoje pod točko 2. razpisnih pogojev.

 

Nominacija:

Za nominacijo se lahko poteguje tudi slikanica, ki ne izpolnjuje enega od pogojev iz druge točke razpisnih pogojev: ali avtor teksta ni slovenski ali pa ni slovenski avtor ilustracije.

Razpisno obdobje:

15. september 2016 do 15. september 2017.

Predložitev prijav:

  • prijavitelj pošlje po DVA izvoda vsakega prijavljenega naslova skupaj s Prijavnico na natečaj na naslov GZS ZKZK Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, z oznako »Za natečaj Nagrada Kristine Brenkove 2017 za izvirno slovensko slikanico«.

 

Rok za predložitev prijav:

Petek, 22. september 2017

Prijavnica >>>

Sestava žirije:

dr. Igor Saksida (UL PeF, predsednik), dr. Tomaž Zupančič (UM PeF), Vojko Zadravec (MKL), Zdravko Kafol (ZKZK).

Datum zasedanja žirije:

28. september do 3. oktober 2017.

Datum objave nominiranih slikanic:

Četrtek, 5. oktober 2017.

Datum podelitve nagrad:

Ponedeljek, 23. oktober 2017, v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani.

Informacije o razpisu so na voljo na sedežu ZKZK, Dimičeva 13, Ljubljana, tel. 01 58 98 337, e-pošta zdravko.kafol@gzs.si in na spletni strani

http://www.gzs.si/zbornica_knjiznih_zaloznikov_in_knjigotrzcev/vsebina/Razpisi

Pravilnik o nagradi je na

http://www.gzs.si/zbornica_knjiznih_zaloznikov_in_knjigotrzcev/vsebina/Pravilniki-pogodbe-predpisi

 

Zdravko Kafol                                                                                    Bojan Švigelj
Direktor ZKZK                                                                                   Predsednik UO ZKZK

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.