Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Novice


Arhiv: Deklaracija o avtorskih pravicah

Slovenski avtorji, založniki in knjigotržci smo na 2. tematski konferenci z naslovom »Avtorske pravice danes – kdo pije in kdo plača?«, soglasno sprejeli deklaracijo o avtorskih pravicah, v kateri izražamo zaskrbljenost in jezo nad dejstvom, da država ne želi, ne zmore ali ne zna urediti področje avtorskih pravic reproduciranja literarnih del in avtorskih pravic pri uporabi učnih gradiv.

Pri temugotavljamo, da je Slovenija edina država v EU, ki ne izvaja zakonsko urejenega področja varovanja avtorskih pravic reproduciranja (ki sodijo pod 3. sklop avtorskih pravic oz. v druge pravice iz Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP): pravica do nadomestila za tonsko in vizualno snemanje in za fotokopiranje).Dovolj nam je svetohlinskega ustanavljanja vedno novih komisij, ki naj bi uredile odprta vprašanja.Ne bomo večnemo opazovali kraje avtorskih pravic pri reproduciranju avtorskega dela in načrtnega omalovaževanja vseh predlogov za ureditev tega področja.Pripravljeni smo poiskati ustvarjalno ravnotežje med različnimi interesi posameznih družbenih skupin avtorjev, založnikov in šolskih institucij, nismo pa več pripravljeni prenašati sprenevedanja in dolgoletnega zavlačevanja.

Zato:

  1. Zahtevamo, da država zaščiti avtorska dela pred nepooblaščenim fotokopiranjem in drugim nedovoljenim razmnoževanjem s pogodbo s kolektivno organizacijo.
  2. Zahtevamo, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skladu z evropsko prakso prizna avtorje in založnike kot partnerje pri uveljavljanju avtorskih pravic ter z novim šolskim letom odpravi nelegitimno stanje učbeniških skladov v osnovnih in srednjih šolah.
  3. Zahtevamo, da Urad RS za intelektualno lastnino in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nemudoma podelita licenco za pobiranje nadomestil pri distribuciji praznih nosilcev slike in zvoka.
  4. Zahtevamo, da se v okviru prenove ZASPlegalizirajo nedovoljeni prenosi digitaliziranih literarnih vsebin in zagotovi primerno avtorsko nadomestilo.
  5. Zahtevamo takojšnje izplačevanje avtorskih nadomestil iz naslova reproduciranja. Domača in evropska javnost terjata spodobno obnašanje slovenske države pri vrednotenju intelektualnega dela.

 

Ljubljana, 19. marca 2014

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.