Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Novice


Arhiv: Razpis nagrade Najlepša slovenska knjiga

Predmet razpisa: Nagrada za najlepše oblikovano knjigo 2012.

Naročnik:Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS (ZKZK), Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

Žirija: 3 članska, predsednik Boštjan Botas Kenda, izr.prof., predstojnik oddelka za oblikovanje vizualnihkomunikacij ALU

Razpisne kategorije:

(a)književnost (domača in prevedena proza, poezija, dramatika, esejistika)

(b)knjige za otroke in mladino

(c)stvarna literatura (leksikoni, priročniki, slovarji), znanstvene knjige

(d)učbeniki

(e)umetniške monografije in foto-monografije, bibliofilske izdaje

Prijavljena dela:

Za nagrado se lahko potegujejo knjige založnikov iz Republike Slovenije in tiste iz zamejstva in tujine, ki so bile izdane v slovenskem jeziku.

Izločitveni kriteriji:

  1. v času razpisa je dobavljiva (in print) na slovenskem knjižnem trgu,
  2. vsebuje vse elemente kolofona po ZOI,
  3. je v prodaji v vsaj 30 knjigarnah po Sloveniji (vsaj polovica izven Ljubljane),
  4. je prisotna v slovenskih splošnih knjižnicah.

Razpisni pogoji:

1.Natečaja se lahko udeleži vsak založnik, član ali nečlan ZKZK, s katerim koli naslovom, ki ga je izdal v razpisnem obdobju.

2.Založnik na razpis pošlje po en izvod vsakega prijavljenega naslova.

3.Založba, ki prijavlja svoje naslove na natečaj in ni članica ZKZK, prijavi in enemu izvodu prijavljenega naslova priloži potrdilo o plačilu prijavnine:

prijavnina za posamezen prijavljen naslov na natečaj Najlepša slovenska knjiga 2012 znaša 48,00 EUR z vključenim DDV, in se plača na račun 02924-0017841495 pri NLB z navedbo »ZKZK-NSK 2012«, sklic 2260-5112.

4.Članice ZKZK ne plačajo prijavnine na natečaj Najlepša slovenska knjiga 2012.

5.Po zaključku natečaja organizator vsa prijavljena dela podari v humanitarne namene po sklepu UO ZKZK, razen dragocenih bibliofilskih izdaj, ki se vrnejo prijavitelju.

Razpisno obdobje:

5. november 2011 do 5. november 2012.

Predložitev prijav:

Prijavitelj na natečaj, naslov je GZS ZKZK, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana z oznako »Za natečaj Najlepša slovenska knjiga 2012«, pošlje:

  • po en izvod vsakega prijavljenega naslova (lahko je v eni sami pošiljki skupaj z vsemi prijavnicami),
  • prijavnico, izpolnjeno za vsako prijavljeno delo posebej,
  • nečlani ZKZK priložijo tudi potrdilo o plačani prijavnini.

Rok za predložitev prijav: Ponedeljek, 5. november 2012.

Datum zasedanja žirije:

6.do 12. november 2010.

Podelitve nagrad: Torek, 20. november 2012 ob 18.00 uri v Cankarjevem domu, na otvoritvi 28. slovenskega knjižnega sejma.

Žirija bo v vsaki razpisani skupini podelila eno plaketo »Najlepša slovenska knjiga v kategoriji a/b/c/d/e«

Izmed s plaketo nagrajenih knjig v posameznih kategorijah, žirija izbere eno knjigo, nagrajeno z nagrado »Najlepša slovenska knjiga 2012«.

Nagrada sestoji iz male plastike v zasnovi akademskega kiparja Janeza Boljke za oblikovalca oz. za skupino oblikovalcev ter listine/plakete za oblikovalca oz. skupino oblikovalcev nagrajenega dela in za založbo.

Informacije o razpisu so na voljo na sedežu ZKZK, Dimičeva 13, Ljubljana, tel. 01 58 98 337, e-pošta zdravko.kafol@gzs.si in na spletni strani GZS-ZKZK.

Informacije o sejmu, nagradah in pogojih za sodelovanje so tudi na spletni strani knjižnega sejma: www.knjiznisejem.si.

Zdravko Kafol
Direktor ZKZK

Bojan Švigelj
Predsednik UO ZKZK

Razpis je objavljen tudi v pripetem dokumentu.

Priloga: Prijavni list


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.