Novice


Arhiv: Kako do dobre uporabniške izkušnje na spletni strani in aplikacijah?, GZS, 23. 1. 2019

Izobraževanja v okviru Hitre akademije digitalnega marketinga so namenjena podjetnikom, managerjem, zaposlenim v marketingu in prodaji, razvojnikom, zaposlenim na področju spleta in spletnega komuniciranja, vodjem marketinga, prodaje, informatikom in tistim, ki želijo povečati konverzijo ter dati na trg bolj uporabniku prijazne izdelke in storitve. Za člane GZS velja nižja kotizacija. Več: www.gzs.si/Dogodki/23-01-2019/kako-do-dobre-uporabniske-izkusnje-na-spletni-strani-in-aplikacijah

Arhiv: Predstavitev poslovnih priložnosti »Rail Baltica«, GZS, 11. 1. 2019

Predstavitev poslovnih priložnosti pri izvedbi šest milijard evrov vrednega projekta »Rail Baltica«, vezanega na izgradnjo elektrificirane dvotirne železniške proge med Estonijo, Latvijo in Litvo, je za člane GZS brezplačna. Prijave in več informacij o dogodku: Nataša Turk, 01 5898 152, natasa.turk@gzs.si Več: www.gzs.si/Dogodki/11-01-2019/predstavitev-poslovnih-priloznosti-rail-baltica

Arhiv: FEACO poročilo o stanju na trgu management consultinga v Evropi

Letno poročilo o stanju na evropskem trgu management consultinga 2017-2018, kjer vsako leto s poročilom za slovenski trg svetovanja sodelujemo tudi v okviru našega Združenja za management consulting Slovenije – ZMCS, bo predvidoma objavljeno v prvi polovici januarja 2019.

Arhiv: Aktualno na ZPSD

Na zadnji letošnji seji UO Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti smo nastavili okvirni načrt aktivnosti in dogodkov za leto 2019, ki je, upoštevaje realne možnosti nekoliko manj ambiciozen. V januarju/februarju bomo pripravili strateški načrt razvoja naše zbornice in vas povabili k sodelovanju s krajšo anketo v pisni obliki ali v obliki pogovora in upamo, da se boste odzvali v čim večjem številu. Pričakujemo, da bo leto 2019 dinamično in v znamenju številnih in nepovratnih sprememb na praktično vseh ravneh, ne le zaradi digitalizacije, brexit-a in novih razmerij v EU, pa Trumpovih groženj in/ali ukrepov, pač pa tudi obilice dela pri zagotavljanju manjkajočih sodelavcev v industriji, na medgeneracijskih projektih, pripravi reform za trajnostno vzdržnost v socialnem, energetskem, in okoljskem smislu.

Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih

Rok za oddajo: 14. 1. 2019 do 23:59 Namen razpisa: spodbujanje podaljševanja delovnega življenja, ustvarjanje delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo pripravljeni delati dlje ter zniževanje števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije. Predmet razpisa: izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest. Vrednost razpisa: 600.000,00 EUR za 15 projektov, oziroma največ 40.000,00 EUR za posamezen projekt. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na razpisu lahko kandidirajo projektna partnerstva z vsaj dvema (2) in največ tremi (3) projektnimi partnerji. Partnerstvo projekta je obvezno sestavljeno iz dveh krovnih projektnih partnerjev, ki izpolnjujeta vse razpisne pogoje, ter opcijsko enega dodatnega svetovalnega projektnega partnerja, ki: - je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji; - razvite projektne rešitve ne vpeljuje v svoji organizaciji, ampak ima svetovalno in podporno vlogo v partnerstvu; - mora na zadnji dan v mesecu pred datumom objave tega javnega razpisa zaposlovati vsaj 2 osebi (ne glede na starost). Več: www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Razpisi&id=5541

Arhiv: Poklicni barometer: pilotna raziskava ZRSZ o povpraševanju po posameznih poklicih

Na zavodu za zaposlovanje so septembra letos prvič izvedli pilotno raziskavo Poklicni barometer. Poleg zaposlenih na zavodu, ki sodelujejo z delodajalci ali z brezposelnimi in zelo dobro poznajo tako potrebe delodajalcev v lokalnem okolju kot tudi sestavo, znanja in sposobnosti brezposelnih ter iskalcev zaposlitve, so pri izvedbi sodelovali tudi predstavniki agencij za zaposlovanje. Predvidevajo, da bodo v prihodnjem letu pri mnogih poklicih potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela. To pomeni, da bo kadra premalo. Predvidevajo, da bo le nekaj poklicev, kjer bo manj razpisanih prostih delovnih mest kot iskalcev zaposlitve. Na splošno bo zelo primanjkovalo frizerjev, farmacevtov, kuharjev, pekov, vojakov in gasilcev. Rezultat poklicnega barometra je razvrstitev poklicnih skupin v tri skupine. Prva je "primanjkljaj", v katero sodijo poklici, za katere se predvideva, da bodo potrebe delodajalcev po njih v naslednjem letu presegle ponudbo na trgu dela. Druga skupina je "ravnovesje", o katerem govorimo, kadar predvidevamo, da bosta ponudba in povpraševanje po poklicih uravnotežena, v tretjo skupino, imenovano "presežek", pa sodijo poklici, za katere bo predvidoma manj razpisanih prostih delovnih mest kot bo iskalcev zaposlitve. Napoved je primerljiva s podobnimi tujimi napovedmi. Po napovedih bodo v naših dejavnostih večje potrebe po zaposlitvi menedžerjev za trženje in prodajo, strokovnjakov za razvoj kadrov in karierno svetovanje, psihologov, strokovnjakov za prodajo, oglaševanje in trženje, ter strokovnjakov za računovodstvo in revizijo. Na trgu dela pa bo povpraševanje manjše od ponudbe po ekonomistih, filozofih, zgodovinarjih in politologih, pravnih strokovnjakih, prevajalcih, tolmačih, lektorjih in drugih jezikoslovcih ter sociologih in antropologih.

Arhiv: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 "E-POSLOVANJE 2019-2022"

Roki za prijavo: 1. 10. 2019, 1. 10. 2020 in 1. 10. 2021. Razpisnik: SPIRIT Slovenija Namen razpisa: preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih. Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja. Upravičenci: podjetja in konzorciji podjetij

Arhiv: Konferenca GO DIGITAL!, 4. 12. 2018

Izkoristite priložnost in se seznanite z uspešnimi pristopi k digitalni preobrazbi in novimi pogledi na prihodnost, ki bodo predstavljeni na prvi konferenci GO DIGITAL! 4. 12. v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons. Kotizacija znaša 150 € + DDV, naši člani pa imate ob prijavi s kodo »godigital_VIPGZS_ZPSD«. zagotovljen 50% popust. Program, prijavni obrazec in več o dogodku na spletni strani www.gzs.si/godigital

Arhiv: Uspešen začetek projekta Izobraževanje iz prakse za študente prevajalstva

Konec novembra smo v sodelovanju z Oddelkom za prevajalstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani začeli z izvajanjem pilotnega projekta Izobraževanje iz prakse za študente prevajalstva. Projekt je bil oblikovan kot prispevek podjetij, članov Združenja prevajalskih podjetij (ZPP), k prenosu znanja in izkušenj med gospodarstvom in akademsko sfero. V času študija študentje pridobijo določene jezikovne in besedilne kompetence ter osnovne prevajalske spretnosti. Primanjkuje pa predvsem poznavanje, kako poteka proces prevajanja v praksi v prevajalskih podjetjih, kaj je projektno delo v prevajanju, poznavanje dela z različnimi programskimi orodji in pripomočki za prevajalsko delo, kako se zagotavlja kakovost, kakšni so profili zaposlenih itd. S tovrstnimi izobraževanji, ki prinašajo predvsem pomembne vsebine iz prakse, želimo študente opremiti s koristnimi napotki za uspešnejši začetek karierne poti ter jih opremiti z informacijami iz prve roke, da si lahko ustvarijo čim bolj realistično sliko o delu prevajalca v praksi, pa tudi o tem, kakšna so pričakovanja delodajalcev in kakšne kompetence – poleg najožjih iz stroke – prevajalci še potrebujejo pri svojem delu. V dveh delih so naši »predavatelji iz prakse« študentom že predstavili teme iz sklopa Strokovni in tehnološki vidik prevajalskega dela: I. Predstavitev v praksi najbolj uporabljanih prevajalskih orodij II. Metode in orodja za preverjanje in zagotavljanje kakovosti prevoda III. Strojno prevajanje in pregledovanje strojnih prevodov IV. Posebnosti in viri pri prevajanju dokumentov za EU institucije O tem projektu, ki ga EUATC ocenjuje kot odličen primer dobre prakse, bo objavljen tudi prispevek v zadnjem letošnjem biltenu EUATC.