Novice


Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih

Rok za oddajo: 14. 1. 2019 do 23:59 Namen razpisa: spodbujanje podaljševanja delovnega življenja, ustvarjanje delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo pripravljeni delati dlje ter zniževanje števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije. Predmet razpisa: izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest. Vrednost razpisa: 600.000,00 EUR za 15 projektov, oziroma največ 40.000,00 EUR za posamezen projekt. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na razpisu lahko kandidirajo projektna partnerstva z vsaj dvema (2) in največ tremi (3) projektnimi partnerji. Partnerstvo projekta je obvezno sestavljeno iz dveh krovnih projektnih partnerjev, ki izpolnjujeta vse razpisne pogoje, ter opcijsko enega dodatnega svetovalnega projektnega partnerja, ki: - je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji; - razvite projektne rešitve ne vpeljuje v svoji organizaciji, ampak ima svetovalno in podporno vlogo v partnerstvu; - mora na zadnji dan v mesecu pred datumom objave tega javnega razpisa zaposlovati vsaj 2 osebi (ne glede na starost). Več: www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Razpisi&id=5541

Arhiv: Poklicni barometer: pilotna raziskava ZRSZ o povpraševanju po posameznih poklicih

Na zavodu za zaposlovanje so septembra letos prvič izvedli pilotno raziskavo Poklicni barometer. Poleg zaposlenih na zavodu, ki sodelujejo z delodajalci ali z brezposelnimi in zelo dobro poznajo tako potrebe delodajalcev v lokalnem okolju kot tudi sestavo, znanja in sposobnosti brezposelnih ter iskalcev zaposlitve, so pri izvedbi sodelovali tudi predstavniki agencij za zaposlovanje. Predvidevajo, da bodo v prihodnjem letu pri mnogih poklicih potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela. To pomeni, da bo kadra premalo. Predvidevajo, da bo le nekaj poklicev, kjer bo manj razpisanih prostih delovnih mest kot iskalcev zaposlitve. Na splošno bo zelo primanjkovalo frizerjev, farmacevtov, kuharjev, pekov, vojakov in gasilcev. Rezultat poklicnega barometra je razvrstitev poklicnih skupin v tri skupine. Prva je "primanjkljaj", v katero sodijo poklici, za katere se predvideva, da bodo potrebe delodajalcev po njih v naslednjem letu presegle ponudbo na trgu dela. Druga skupina je "ravnovesje", o katerem govorimo, kadar predvidevamo, da bosta ponudba in povpraševanje po poklicih uravnotežena, v tretjo skupino, imenovano "presežek", pa sodijo poklici, za katere bo predvidoma manj razpisanih prostih delovnih mest kot bo iskalcev zaposlitve. Napoved je primerljiva s podobnimi tujimi napovedmi. Po napovedih bodo v naših dejavnostih večje potrebe po zaposlitvi menedžerjev za trženje in prodajo, strokovnjakov za razvoj kadrov in karierno svetovanje, psihologov, strokovnjakov za prodajo, oglaševanje in trženje, ter strokovnjakov za računovodstvo in revizijo. Na trgu dela pa bo povpraševanje manjše od ponudbe po ekonomistih, filozofih, zgodovinarjih in politologih, pravnih strokovnjakih, prevajalcih, tolmačih, lektorjih in drugih jezikoslovcih ter sociologih in antropologih.

Arhiv: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 "E-POSLOVANJE 2019-2022"

Roki za prijavo: 1. 10. 2019, 1. 10. 2020 in 1. 10. 2021. Razpisnik: SPIRIT Slovenija Namen razpisa: preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih. Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja. Upravičenci: podjetja in konzorciji podjetij

Arhiv: Konferenca GO DIGITAL!, 4. 12. 2018

Izkoristite priložnost in se seznanite z uspešnimi pristopi k digitalni preobrazbi in novimi pogledi na prihodnost, ki bodo predstavljeni na prvi konferenci GO DIGITAL! 4. 12. v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons. Kotizacija znaša 150 € + DDV, naši člani pa imate ob prijavi s kodo »godigital_VIPGZS_ZPSD«. zagotovljen 50% popust. Program, prijavni obrazec in več o dogodku na spletni strani www.gzs.si/godigital

Arhiv: Uspešen začetek projekta Izobraževanje iz prakse za študente prevajalstva

Konec novembra smo v sodelovanju z Oddelkom za prevajalstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani začeli z izvajanjem pilotnega projekta Izobraževanje iz prakse za študente prevajalstva. Projekt je bil oblikovan kot prispevek podjetij, članov Združenja prevajalskih podjetij (ZPP), k prenosu znanja in izkušenj med gospodarstvom in akademsko sfero. V času študija študentje pridobijo določene jezikovne in besedilne kompetence ter osnovne prevajalske spretnosti. Primanjkuje pa predvsem poznavanje, kako poteka proces prevajanja v praksi v prevajalskih podjetjih, kaj je projektno delo v prevajanju, poznavanje dela z različnimi programskimi orodji in pripomočki za prevajalsko delo, kako se zagotavlja kakovost, kakšni so profili zaposlenih itd. S tovrstnimi izobraževanji, ki prinašajo predvsem pomembne vsebine iz prakse, želimo študente opremiti s koristnimi napotki za uspešnejši začetek karierne poti ter jih opremiti z informacijami iz prve roke, da si lahko ustvarijo čim bolj realistično sliko o delu prevajalca v praksi, pa tudi o tem, kakšna so pričakovanja delodajalcev in kakšne kompetence – poleg najožjih iz stroke – prevajalci še potrebujejo pri svojem delu. V dveh delih so naši »predavatelji iz prakse« študentom že predstavili teme iz sklopa Strokovni in tehnološki vidik prevajalskega dela: I. Predstavitev v praksi najbolj uporabljanih prevajalskih orodij II. Metode in orodja za preverjanje in zagotavljanje kakovosti prevoda III. Strojno prevajanje in pregledovanje strojnih prevodov IV. Posebnosti in viri pri prevajanju dokumentov za EU institucije O tem projektu, ki ga EUATC ocenjuje kot odličen primer dobre prakse, bo objavljen tudi prispevek v zadnjem letošnjem biltenu EUATC.

Arhiv: Izvedeno je bilo prvo izobraževanje za študente prevajalstva, 26. 11. 2018

V ponedeljek, 26. 11., smo v sodelovanju z Oddelkom za prevajalstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani uspešno začeli z izvajanjem pilotnega projekta Izobraževanje iz prakse za študente prevajalstva. Projekt je bil oblikovan kot prispevek podjetij, članov Združenja prevajalskih podjetij (ZPP), k prenosu znanja in izkušenj med gospodarstvom in akademsko sfero. V okviru ZPP si že več let prizadevamo za vzpostavitev sodelovanja, da bi lahko zagotovili bolj in bolje usposobljene mlade kadre za delo v prevajalskih podjetjih.

Arhiv: Izobraževanje iz prakse za študente prevajalstva - prva delavnica bo 26.11.2018 na Filozofski fakulteti

Prve pilotne delavnice za študente oziroma diplomante prevajalskih študij, ki bodo udeležence opremile s praktičnimi znanji iz poslovnega sveta za čim boljši začetek poklicne kariere, bomo pod okriljem Združenja prevajalskih podjetij in Oddelka izvedli že v tem šolskem letu 2018/2019. Delavnice/izobraževanja se izvajajo v okviru pilotnega projekta Izobraževanje iz prakse za študente prevajalstva.

Arhiv: Konferenca FEACO 2018, London, 26. 10. 2018

Letošnja konferenca FEACO je potekala pod okriljem britanskega združenja za management consulting – MCA, ki je po nekaj letih »premora« ponovno pristopilo v članstvo FEACO. Teme na konferenci so bile osredotočene na negotovost in motnje, ki se pojavljajo na evropskih trgih – posredno tudi svetovalnem, vplivu tehnologije in na dejavnike, ki povzročajo spremembe. Pričakovanja o gibanju prihodkov svetovalnih podjetij v prihodnjem/ih letu/ih postajajo bolj previdna.

Arhiv: Novo Združenje za prehranska dopolnila

Na pobudo naše članice, mag. Martine Puc (Res- pons d.o.o.), je bilo konec septembra 2018 na GZS ustanovljeno Združenje za prehranska dopolnila, ki bo delovalo pod okriljem Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Mag. Martina Puc je bila na ustanovni seji izvoljena tudi za predsednico Združenja. Želimo uspešno delo! Več: https://pretehtajte.si/zdruzenje-za-prehranska-dopolnila/