Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Predstavitev članov strokovne komisije za nagrado GoDigital 2023


 

Na razpis za nagrado GoDigital za najboljši digitalni projekt leta 2023 je v roku prispelo 9 prijav projektov iz 8 različnih podjetij, ki jih je ocenila strokovna komisija za izbor nagrajencev. Komisijo je sestavljalo 7 članov, ki prihajajo tako iz IKT-panoge, kot velikih in malih gospodarskih družb iz različnih panog. Komisija je med drugim ocenjevala vpliv projekta na uspešnost organizacije, uporabo novih in naprednih tehnologij ter konceptov odprtosti in povezljivosti podatkov, izvirnost in inovativnost, varnost ter vrednost za naročnika. Prijavljeni projekti so se morali skladati tudi z rdečo nitjo letošnje konference GoDigital, ki je Vaši podatki, vaša super moč.

 

Namen nagrade je promoviranje najboljših digitalnih projektov v Sloveniji, pospešiti prenos izkušenj med uporabniki, spodbuditi zavedanje o koristih digitalnih projektov ter pokazati, da se v lokalnem okolju izvajajo kakovostni, sodobni in mednarodno konkurenčni projekti. Z nagrado želimo organizatorji poslovni javnosti pokazati, kako digitalne tehnologije uporabiti in izkoristiti za trajnostni razvoj, povečanje svoje konkurenčnosti in produktivnosti ter pospešitev razvoja digitalnih produktov in storitev doma in v tujini. Več o GoDigital nagradi in razpisnih pogojih pa si lahko preberete tukaj.

 

Prispele prijave na razpis za nagrado GoDigital 2023 je ocenjevala strokovna komisija, ki so jo sestavljali: Igor Zorko (ZIT) - predsednik komisije, Simon Kozina (Adria Dom d.o.o.), Igor Hostnik (Actual I.T.), Marko Štefančič (Gartner), Marjana Majerič (GZS), Boštjan Mešič (Kontron) in Nenad Šutanovac (ZIT). Spodaj vam na kratko predstavljamo člane strokovne komisije

 

Igor Zorko (ZIT, GZS) – predsednik komisije

 

Igor Zorko je aktiven član Gospodarske zbornice Slovenije, kot podpredsednik GZS, pristojen za malo gospodarstvo in podjetništvo, in predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije aktivno zastopa slovenski IKT-sektor in predseduje Slovenski digitalni koaliciji. V svojih aktivnostih si prizadeva za povezovanje vseh deležnikov za družbi in gospodarstvu prijazno digitalizacijo Slovenije.

Je priznan poslovni strokovnjak in govornik na različnih prireditvah v zvezi z digitalno transformacijo, industrijo 4.0 in tudi digitalizacijo kot podpornim delom zdravstvenega sistema. Je vodja na novo ustanovljene delovne skupine s področja IT-sistemov za e-zdravstvo, ki se ukvarja z informacijsko podporo na področju informacijskih rešitev za sistem zdravstva v Sloveniji. Cilj delovanja skupine je pripraviti smernice in standarde za učinkovit in povezan sistem v RS.

Je aktiven član v združenjih, kot je Slovenski nacionalni forum za eRačun, in pobudnik Slovenske digitalne koalicije. V dolgoletni karieri je kot direktor podjetja ZZI pridobil veliko izkušenj na področju razvoja poslovnih rešitev, interoperabilnosti, e-poslovanja, digitalizacije in standardizacije e-poslovanja.