Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Na dan varne rabe interneta slovenski mobilni operaterji in internetni ponudniki podpisali kodeks za zaščito uporabnikov

Na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru, so danes mobilni operaterji in internetni ponudniki podpisali Kodeks ravnanja izvajalcev javnih elektronskih komunikacijskih storitev za zaščito uporabnikov.

Pripravili in uskladili so ga skupaj s podporniki z namenom:

  • izboljšanja zaščite uporabnikov pred morebitnimi kibernetskimi nevarnostmi, ki bi škodovale uporabnikovemu telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju ali pa bi uporabnikom škodovale v finančnem smislu;
  • omogočanja primernih in dobrih razmer za razvoj uporabnosti z nudenjem podpore uporabnikom, staršem mladostnikov in drugim skrbnikom;
  • zagotavljanja varnejše rabe mobilnih naprav, še posebej pri otrocih in mladostnikih do 18. leta in starejših, ki zaradi pomanjkanja znanja slabše poznajo kibernetske nevarnosti.

Kodeks predstavlja nadgradnjo obstoječega Samoregulacijskega kodeksa ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18 let, ki so ga 31. 3. 2009 podpisali predstavniki Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS ter slovenski operaterji mobilne telefonije.

Kodeks, ki je sestavljen v skladu z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo, predstavlja nabor zahtev za operaterje in ponudnike mobilnih storitev za doseganje splošnega varstva otrok in mladostnikov ter zagotavljanje njihove varne rabe mobilnih telefonov.

Kodeks so danes slavnostno podpisali Boštjan Košak, direktor Amis d.o.o., Bojana Prinčič, direktorica službe za pomoč naročnikom Debitel d.d., Ksenija Brajkovič, vodja službe trženja IZI mobil d.d., Dejan Turk, predsednik uprave Si.mobil d.d., Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekom Slovenije d.d., Ditka Maučec, direktorica prodaje in marketinga Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o., Gregor Štampohar, direktor družbe Tušmobil d.o.o., Sašo Todorović, predsednik poslovodstva T-2 d.o.o.

Podpisniki Kodeksa:

  • izjavljajo, da so družbeno odgovorne osebe, ki prepoznavajo potrebo po zaščiti uporabnikov pred škodljivimi vsebinami, ki bi škodovale njihovemu telesnemu, duševnemu in moralnemu razvoju 
  • se zavedajo, da morajo za dosego ciljev Kodeksa sodelovati z vladnimi in nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami za zaščito uporabnikov 
  • prepoznavajo potrebo po podpori staršem in drugim skrbnikom za zagotavljanje varnejše rabe javnih elektronskih komunikacijskih storitev pri otrocih in mladostnikih do 18. leta ter starejšim, manj izobraženim starostnim skupinam 
  • se bodo z namenom primernega uresničevanja določb Kodeksa enkrat letno sestali na evalvacijskem sestanku.

Podpisniki Kodeksa, ki upravljajo z vsebinami, prevzemajo odgovornost za njegovo uveljavitev in se zavezujejo sprejeti ustrezne ukrepe za dosego ciljev, zapisanih v Kodeksu, skladno s tehničnimi zmožnostmi in razpoložljivimi sredstvi. Ker lahko Operaterji nadzorujejo le lastne vsebine, le zanje prevzemajo polno odgovornost. Podpisniki tega Kodeksa se bodo zavzemali, da njihove lastne vsebine ne bodo v nasprotju s sprejetimi smernicami Kodeksa in da ne bodo vsebovale kakršnega koli elementa diskriminacije.

Podpis Kodeksa pozdravljajo in aktivno podpirajo tudi institucije, ki aktivno delujejo na področju zagotavljanja spletne varnosti ter zaščite otrok in mladostnikov pri uporabi interneta in ostalih tehnologij oz. se zavzemajo za zmanjšanje obsega nezakonitih vsebin na spletu, in sicer: APEK, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije ARNES, Center za varnejši internet SAFE.SI, Informacijski pooblaščenec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede ter Združenje za informatiko in telekomunikacije.

Fotogalerija