Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Slovensko-Italijanska delavnica za čezmejno e-sodelovanje

17. aprila 2013 je bila na GZS Slovenska-Italijanska delavnica za čezmejno e-sodelovanje v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije ter Italian Trade Promotion Agency Office v Ljubljani. Delavnice so se udeležili predstavniki iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske. Na delavnici smo obravnavali sodelovanje na 4 področjih:

  • Čezmejno e-sodelovanje Regionalnih razvojnih agencij in Koordinatorjev EU projektov na področju lokalne uprave
  • Čezmejno e-sodelovanje pri izmenjavi e-računov in e-logistike
  • Čezmejno e-sodelovanje na področju e-Zdravja
  • Čezmejno e-sodelovanje regijskih inštitucij

ZIT je soorganiziral sekcijo za čezmejno e-sodelovanje pri izmenjavi e-računov in e-logistike. Na delavnici so strokovnjaki iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije predstavili svoje predloge za izvedbo prototipov na področju izmenjave e-računov. Predlogi so se nanašali na izmenjavo e-računov v zdravstvu, bančnem sektorju ter med SME podjetji. V predstavitvah se je pokazalo, da je pri čezmejni izmenjavi e-računov potrebno razrešiti nekaj ključnih izzivov:

  • Mapiranje med različnimi nacionalnimi standardi za e-račune
  • Avtentikacija izdajateljev in prejemnikov e-računov z digitalnimi potrdili
  • E-arhiviranje

Udeleženci iz vseh držav so izrazili velik interes za sodelovanje, zato smo se dogovorili, da skupaj kljub zelo kratkemu razpoložljivemu času pripravimo prijavo za B pilot CIP programa.

Fotogalerija