Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Opozorilo o računovodenju intelektualne lastnine

Spoštovani,

V zadnjih 2 mesecih je bilo objavljeno kar nekaj razpisov, tako slovenskih kot evropskih. En od bistvenih kriterijev postaja vedno bolj dodana vrednost na zaposlenega, zaradi česar sem v zadnjih tednih slišal precej pripomb in obžalovanj. V premislek sledeče...

Dodano vrednost najlažje definiramo kot »(prihodki podjetja – materialni stroški) / število zaposlenih«. Večini IT podjetij med razvojem novega produkta prihodki upadejo, stroški pa narastejo, s tem pa se pri običajnem bilanciranju zmanjša dodana vrednost na zaposlenega in s tem nezmožnost prijavljanja na razpise.

Če vemo, da med prihodke se štejejo tudi prihodki iz usredstvovanja lastnih proizvodov, lahko z ustreznim knjiženjem prikažemo vložke v razvoj in s tem dvignemo dodano vrednost. Razmislite o tem, kako ravnate in vrednotite svojo lastnino. Argumentov za spremembe ustaljenih poti je vsak dan več.

Za osnovne informacije kaj je potrebno narediti (še v bilanci 2012!) si v spodaj pripetem dokumentu prosim oglejte PPT iz predavanja, ki smo ga imeli na ZIT leta 2010.

Veliko uspeha,

Andrej Mertelj

Predsednik ZIT


Pripeti dokumenti

Fotogalerija