Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Informativni dan programa CIP ICTPSP 13.2.2013 na GZSSamo Zorc, MIZKS, o CIP ICTPSP

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS sta v sredo, 13.2.2013 organizirala informativni dan evropskega komunitarnega programa CIP ICTPSP.

Informativni dan je bil namenjen predstavitvi letošnjega razpisa za sofinanciranje projektov.

Program dogodka:

Program CIP (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme) je eden izmed osnovnih instrumentov politike EU za promocijo in podporo pospeševanja konkurenčnosti in inovativnosti gospodarstva. Zasnovan je kot skupek treh samostojnih programov oziroma stebrov, kjer je prvi namenjen podpori podjetništvu, drugi podpori politikam IKT ter tretji inteligentni rabi energije. Drugi program, ki ga na nacionalni ravni koordinira Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, je namenjen spodbujanju uvajanja in uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) s strani državljanov, podjetij in državnih uprav.

V letu 2013 bo program CIP ICTPSP podpiral aktivnosti na naslednjih področjih:

  • Tema 1: Oblak javnih storitev in pametna mesta
  • Tema 2: Digitalne vsebine, odprt dostop in kreativnost
  • Tema 3: IKT za zdravje, ugodno staranje in vključenost
  • Tema 4: Zaupanja vredne e-storitve
  • Tema 5: Odprt cilja za inovacije in druge aktivnosti

Proračun letošnjega razpisa je 125,7 mio EUR, pri čemer lahko posamezni projekti tipično pridobijo sofinanciranje do višine 50% upravičenih stroškov. Datum za prijavo 14.5.2013.

Več informacij: Samo Zorc, DID (samo.zorc@gov.si) Več o programu:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme in spodaj pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija