Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: 5. CLASS konferenca 2016 - »Vloga IKT tehnologij v projektih Slovenske pametne specializacije«

Spoštovani!

 Vabimo Vas,  na

 

5. CLASS konferenco 2016

»Vloga IKT tehnologij v projektih Slovenske pametne specializacije«


v sredo, 9. novembra 2016 ob 9.00

 v Poslovni oazi na Gospodarski zbornici Slovenije, Ljubljana, Dimičeva ulica 13

 Letošnji Class dogodek želi zgraditi skupaj z vami nastavke sodelovanja v okviru slovenske pametne specializacije na področjih Pametnih mest in skupnosti, Pametnih zgradb z lesno verigo vrednosti, Mobilnosti, Tovarn prihodnosti in eZdravja.
IKT tehnologije kot so računalništvo v oblaku, Internet stvari, obdelava velikih količin podatkov, 5G komunikacijske tehnologije, varnost , so tehnologije, s katerimi želimo povezati slovensko industrijo in jo ojačati pri razvoju novih inovativnih digitalnih storitev, ki bodo v prihodnosti omogočale globalno konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

 Usmerjanje investicij slovenske družbe pravkar potekajo v okviru SRIP povezovanj, zato še posebej vabimo tista podjetja in raziskovalne inštitucije, ki že in še bodo aktivno sodelovale pri oblikovanju strategij in ali projektov na omenjenih področjih.

 Združenje za informatiko bo v okviru konference predstavilo umeščanje povezovalne vloge med horizontalnih IKT tehnologijami s horizontalnimi grozdi in vertikalnimi grozdi na omenjenih področjih pametne specializacije, kjer želimo v okviru SRIP-ov ustrezno sooblikovali razvojno politiko Slovenije.

Letos se nam bodo predstavili tudi Evropski projekti na tem področju: ENTICE, SWITCH, CHOReVOLUTION, AppHub, STORM CLOUDS, ki se izvajajo tudi v sodelovanju s partnerji iz Slovenije. Na dogodku bodo predstavljeni evropski projekti za katere je Evropa namenila 30 milijonov evrov, kot tudi slovenski projekti v vrednosti 40 milijonov evrov.

Kotizacija: udeležba na dogodku je brezplačna


Prijave posredujte na: zit@gzs.si

Prizorišče&parkirišče

Gospodarska zbornica Slovenije-dvorana A Dimičeva ulica 13

1000 LjubljanaProgram
08:30 Registration
09:00 Opening presentation
09:05 Biopharm.si Matjaž Peterka
09:25 Cloud for Europe – project status after successfully finishing solution exploration phase and lessons learnt Mišo Vukadinovič
09:40 AppHub: Fostering Market Readiness at OW2 Cedric Thomas
10:10 Developing cloud and IoT based Smart Tourism services with CHOReVOLUTION Marco Masetti
10:40 Break
11:00 Uptaking Smart City Applications through Cloud Computing: The STORM CLOUDS experience Panagiotis Tsarchopoulos
11:30 Application-infrastructure cooperative development, provisioning and control for time critical cloud applications Zhiming Zhao
12:00 ENTICE - An insight to IaaS Cloud Model as global paradigm Nishant Saurabh
12:30 Discussion
12:50 Lunch
13:35 Data Science and AI - intelligent glue for future systems Marko Grobelnik
13:50 Iskratel Cloud-Services Platform: Infrastructure and Orchestration for Digital Services Ana Robnik
14:10 EkoSMART - ecosystem of a smart city Marko Bajec
14:30 TIGR4smart: a programme of development components for smart buildings Friderik Knez
14:50 Intelligent home of the new generation designed on smart appliances and wood Boštjan Sovič
15:10 Break
15:30 GOSTOP Aleš Hančič
15:50 Round Table
Fotogalerija