Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Natečaj za najboljši projekt informatike za leto 2016

Vabimo vas, da se prijavite na natečaj za priznanje za najboljši projekt informatike leta 2016. Priznanje eNagrada podeljuje Slovensko društvo INFORMATIKA z namenom promocije in popularizacije uspešnih informacijskih projektov.
Podelitev eNagrade bo potekala v okviru konference Dnevi slovenske informatike 2017(dsi2017.dsi-konferenca.si). Izkoristite priložnost in predstavite svoj uspešen projekt slovenski strokovni in širši javnosti, sodelavcem in uporabnikom.
    
Pogoji sodelovanja:
1. Prijavitelji so lahko poslovni subjekti, ki so registrirani po slovenskem pravu in so sodelovali pri projektu kot naročnik ali izvajalec. Naročnik in izvajalec lahko projekt prijavita skupaj.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo implementirani projekti s področja informatike in računalništva, ki so bili zaključeni v letu 2015 ali 2016 in ki se nanašajo na učinkovitejše delovanje, boljše poslovanje ali izboljšavo procesov v poslovnem okolju naročnika ali širšem družbenem okolju.
3. Vsak projekt se lahko prijavi samo enkrat.
4. Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki bo upoštevala naslednje kriterije:
 - prispevek rezultatov projekta k izboljšanju poslovanja naročnika ali uporabnikov: do 50 točk;
 - prispevek projekta k razvoju informacijske stroke (uporaba novih in inovativnih tehnologij, uvedba dobrih praks): do 20 točk;
 - prispevek k uveljavljanju dobrih praks na področju upravljanja informacijsko tehnoloških projektov (uporaba inovativnih in dobrih praks s področja projektnega vodenja): do 20 točk;
 - širša družbena korist projekta: do 10 točk.
6. Tri najvišje ocenjene projekte bodo prijavitelji lahko predstavili na konferenci Dnevi slovenske informatike 2017, ki bo potekala 11. in 12. aprila 2016 v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu, vse prijavljene projekte pa bodo prijavitelji lahko objavili v zborniku konference.
7. Za projekt, ki bo prejel priznanje, bo imel prijavitelj možnost objave v obliki strokovnega ali znanstvenega prispevka v reviji Uporabna informatika.
8. Morebitne ugovore v zvezi s tem natečajem bo obravnaval in reševal izvršni odbor Slovenskega društva INFORMATIKA. Njegove odločitve so dokončne.
Prijavo na natečaj predložite na obrazcu, ki je objavljen na naslovu http://dsi2017.dsi-konferenca.si/default.aspx?id=142&l1=9&l2=10  . Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov dsi2017@drustvo-informatika.si.

Rok za oddajo prijave je 27.3.2017.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na naslov dsi2017@drustvo-informatika.si.

Slovensko društvo INFORMATIKA

Fotogalerija