Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Logiko in informatiko v osnovne šole !

Živimo v času, ko je dostop do podatkov in informacij enostaven in zastonj. Naloga osnovnošolskega izobraževanja je torej, da male glave osvobodi podatkov in stresa pred ocenjevanjem ter jim odpre neskončno obzorje funkcionalnega in kreativnega učenja. Splošno znana resnica je, da so otroci po celem svetu pred vstopom v šolo neznansko radovedni in se v igri z vrstniki hitro učijo raznih spretnosti. Vstop v šolo jim spremeni vzorce obnašanja in jih priveže na verigo.

Letos poteka 300 let od rojstva Marije Terezije, ki je z obvezno osnovno šolo revolucionarno doprinesla k razvoju kulture in gospodarstva na Kranjskem. Ali bomo prepoznali priložnost, ki se poraja pred nami in omogočili mladini, da se osvobodi spon ter usvari vsem zaželjeno Zeleno Referenčno deželo v Digitalni E
vropi?

Celotna E
vropa živi v precepu med Ameriko in Azijo. Če poskusimo razdeliti vrednost prvih dvajset internetnih svetovnih hiper uspešnih podjetij opazimo da odpade 83% na Ameriko, 17% na Azijo. Koliko ostane v Evropi? Ali je tukaj morda prostor in priložnost za agilno Slovenijo, da izkoristi veliko priložnost? Gospodarstveniki mladi po srcu in v glavah menimo, da vsekakor velja priložnost izkoristiti in zastaviti osnovno šolo 2.0.

Logika in informatika sta kompetenci na katerih stojijo danes takorekoč vsa nova start-up podjetja. Velika in starejša podjetja pa se intenzivno
naprezajo, da ohranijo agilnost in kreativnost ter zgradijo zdravo dodano vrednost svojih izdelkov tako, da jim vgrajujejo »pamet« in jih povezujejo med seboj v internet stvari, ki nas vedno bolj obdaja.

Pomanjkanje kadrov iz področja računalništva bo v bodoče vse večje in preusmerjanje mladine na naravoslovne smeri v kasnejši fazi je težko
izvedljivo, če že v osnovni šoli ne vzljubijo funkcionalnega učenja in računalništva. Zelo zaželeno digitalno preobrazbo nam lahko izpeljejo le digitalno kompetentni državljani in tudi zato je na srečanju gospodarstvenikov na Vrhu Gospodarstva pri glasovanju prvo mesto zasedla zahteva po »preobrazbi šolskih programov«. To pomembno pobudo smo nedavno uspešno zaokrožili s predavanjem na SAZU – Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti. Več


Avtor : Tone Stanovnik, Špica International


Fotogalerija