Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Vprašalnik o kompetencah na področju e-Government rešitev

Spoštovani!

Slovenija ima na področju rešitev za javno upravo v primerjavi z drugimi evropskimi državami še vedno na marsikaterem področju izredno kvalitetne in učinkovite rešitve. Slovenska informacijska podjetja so za slovensko javno upravo izdelala kakovostne in mednarodno konkurenčne informacijske rešitve, zato imamo velike možnosti za izvoz znanja v sosednje regije in širše.

Slovenska IKT podjetja so pri prodaji svojih rešitev na področju eUprave pogosto delujejo samostojno, bodisi prek ustanavljanja hčerinskih družb bodisi prek strateških partnerjev na lokalnih tržiščih. Zaradi parcialnega nastopa in omejenih sredstev pa žal ne morejo uspešno konkurirati ponudnikom iz držav, kjer so strateško pristopili k promociji njihovih izdelkov.

Zato je nujno potrebno povezati zainteresirana podjetja in ponuditi čim bolj celovito skupno ponudbo za e-upravo. S tem ciljem smo že leta 2010 ustanovili Kompetenčni center eGovernment, ki deluje v okviru ZIT - Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS in skrbi za mednarodno promocijo rešitev, ki so preverjeno uspešne v slovenski javni upravi ter izdelane v Sloveniji. Leta 2015 smo KC preoblikovali v sekcijo SeGov, v kateri je trenutno vključeno 21 podjetij, ki ponujajo rešitve za javno upravo. 

Pri delovanju plodno sodelujemo z državno upravo, saj je za izvoz znanja in uspešen prodor na tuje trge nujna podpora države in tesno sodelovanje z ministrstvi in gospodarsko diplomacijo, ki nam lahko odpira vrata v tuje države in državne institucije.  Predvsem smo vzpostavili dobro sodelovanje z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za zunanje zadeve.

V sekciji SeGov delujejo 3 delovne skupine:

  • DS za sodelovanje z državo
  • DS za oblikovanje skupne ponudbe
  • DS za trženje skupne ponudbe v tujini

Vsako leto organiziramo več dogodkov, delegacij v tujino oz. obiske iz tujine, sodelujemo tudi pri različnih aktivnostih državne uprave, Tako je SeGOV sodeloval pri pripravi Smernic za razvoj aplikacij v državnem oblaku ter pri pripravi Smernic za javno naročanje na IKT področju. Letos smo že organizirali zelo uspešno IKT delegacijo v Črno goro.

Da pa bi še bolj učinkovito podprli prizadevanja naših podjetij za izvoz na zanimive tuje trge moramo še bolj poznati naša podjetja, kakšne kompetence imajo ter kakšne so njihove ambicije in v katere države želijo prodreti. Zato smo za še boljšo predstavo vašega podjetja in izdelkov pripravili vprašalnik in vas prosimo, da nam z podatki o vaših rešitvah in kompetencah ter vaših tržnih ciljih pomagate, da bomo bolj fokusirali naše aktivnosti. Podatki iz vprašalnika bodo izključno za tuja tržišča in ekonomsko diplomacijo, ki nam pomaga pri prvi predstavitvi vas kot podjetja in tudi vaših izdelkov.

Prosimo, da so odgovori čimbolj preprosti in upoštevate, da niso namenjeni tehnološkem bralcem, temveč za bralce na najvišjih nivojih.


Fotogalerija