Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 Datum: 9. avgust 2018

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) je objavila Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018, ki je namenjen povečevanju konkurenčnosti mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zviševanju stopnje internacionalizacije teh podjetij.

Rok za dostavo vlog je 28. 9. 2018, do 13. ure.

Razpis je objavljen spletni strani SPIRIT.

Namen javnega poziva je povečati konkurenčnost mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišati stopnjo internacionalizacije teh podjetij.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti MSP za tri sklope:

-          1.SKLOP A - TRŽNE RAZISKAVE - Sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav.

-          2.SKLOP B - MEDNARODNI FORUMI - Sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe MSP na mednarodnih forumih v tujini.

-          3.SKLOP C - CERTIFIKATI - Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov, pri čemer se kot certifikati po tem javnem pozivu štejejo:

certifikati za sisteme vodenja in validacije okoljske izjave,

certifikati ter akreditiranih poročil o preskušanju za skladnost proizvodov, na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) in/ali sheme EMAS.

 

Upravičeni stroški sklopa A:

-          Stroški svetovalnih storitev zunanjega izvajalca vezani na izdelavo tržne raziskave.

 

Upravičeni stroški sklopa B:

-          Stroški prijave upravičenca

-          Stroški najema razstavne površine

-          Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora

-          Stroški izvedbe predavanja/javne predstavitve

-          Stroški kotizacije udeležencev za največ dva redno zaposlena

-          Stroški prevoza in stroški bivanja za največ dva redno zaposlena

 

Upravičeni stroški sklopa C:

-          Stroški pridobivanja certifikatov, validacij okoljske izjave in poročil o preizkušanju, ki jih izdaja za to akreditirana organizacija.

Fotogalerija