Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Študija primera: Komunala Brežice - s pametnim praznjenjem zabojnikov za odpadke korak k čistejšemu okolju

»Z razvojem pametne komunalne prihodnosti do pametnejšega ravnanja s smetmi.«

 
Z namenom pametnejšega ravnanja z odpadki so se v Komunali Brežice v sodelovanju z Agitavit Solutions odločili za pilotni projekt digitalizacije, katerega cilj je bil vzpostavitev celovitega informacijskega sistema za upravljanje omrežja zabojnikov na ekoloških otokih in pridobiti informacije o prednostih uvedbe na celotno območje. Rezultati pilotnega projekta so bili uspešni.Potreba po optimalnem načrtovanju odvozov

Zaradi gospodarne naravnanosti so v Komunali Brežice začeli intenzivno razmišljati, kako bi lahko optimizirali odvoze odpadkov in bolje načrtovali odvozne poti, kako bi znižali stroške in zmanjšali onesnaževanje okolja.

Komunala Brežice danes skrbi za odvoz s 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov. Celotno območje ekoloških otokov praznijo ne glede na dejansko potrebo po odvozu. Polnost zabojnikov pa zaposleni preverjajo ročno. V primeru, da določen zabojnik ni dovolj poln, in predvidevajo, da se ne bo napolnil do naslednjega odvoza, pa zabojnika ne izpraznijo.

Vodje služb za spremljanje odpadkov so evidence prevoznih poti in količin zbranih odpadkov na ekoloških otokih do sedaj spremljali, vendar pa podatki o zbranih količinah na posameznem ekološkem otoku niso bili vedno skladni z dejanskim stanjem. Zaradi pomankanja realnih podatkov je vodstvo podjetja pogrešalo možnost ocene učinkovitosti in optimizacije stroškov pri zbiranju odpadkov.IoT kot rešitev za pametno praznjenje zabojnikov

Pri uresničevanju svojih ciljev so se odločili za pilotni projekt uvedbe sodobne namenske informacijske rešitve s področja interneta stvari (angl. Internet of Things - IoT), s katero bi predvsem učinkoviteje načrtovali poti praznjenja zabojnikov na ekoloških otokih.

Za izvedbo projekta so izbrali Agitavit Solutions, informacijsko tehnološko podjetje, specializirano za razvoj informacijskih rešitev, projektno vodenje in svetovanje, ki z digitalizacijo poslovnih procesov podjetjem že več kot 15 let pomagajo pri reševanju njihovih poslovnih izzivov in ustvarjanju konkurenčne prednosti.

Osrednji cilj projekta je bil pridobivanje informacij o dinamiki polnjenja zabojnikov in preverjanje učinkovitost obstoječega načina praznjenja, iz katerih bi lahko pripravili predlog izboljšav procesa praznjenja zabojnikov, oceno prihrankov in ocenili smiselnost razširitve pilotnega projekta na celotno območje Komunale Brežice.

»Skrb za načrtovanje in izvedbo pilotnega projekta smo prepustili Agitavitovim strokovnjakom, ki so nas prepričali s svojim razumevanjem naših potreb in poznavanjem specifik naše dejavnosti.« je povedala Jadranka Novoselc, vodja kontrole, kakovosti in razvoja v Komunali Brežice.

 

Prednosti  IoT

 • pridobivanje informacij o polnosti zabojnikov in preverjanje obstoječega sistema praznjenja
 • načrtovanje in optimiziranje poti praznjenja smetarskih zabojnikov
 • prihranek pri stroških praznjenja zabojnikov
 • ažuren vpogled do informacij o višini stroškov poti in sprotno spremljanje učinkovitosti delovanja podjetja

Podjetji sta projekt začeli s pripravo natančne analize ciljev, ki so jih spremljali celoten čas trajanja projekta. V fazi uvedbe so strokovnjaki iz Agitavit Solutions namestili in konfigurirali omrežje LoRaWAN ter senzorje, vzpostavili omrežje Loriot GW in infrastrukturo Microsoft Azure za zajem ter hranjenje podatkov senzorjev. Prav tako so razvili portal za učinkovito upravljanje celotnega omrežja.

Digitalni koncepti in tehnologije, ki so bili uporabljeni:

 • digitalna transformacija in novi poslovni modeli, 
 • lokacijski podatki in storitve,
 • internet stvari in storitev, 
 • podatkovna analitika, 
 • storitve v oblaku, 
 • digitalna platforma, 
 • elementi umetne inteligence, 
 • tehnologije kibernetske varnosti, 
 • optimizacijski algoritmi.

Analiza pilotnega projekta, ki je bil izveden na ožjem območju brežiških zaselkov Gorenje, Dolenje Skopice in Krške vasi, se je izkazal za uspešnega. Rezultati so pokazali, da v Komunali Brežice lahko prihranijo med 35 in 60 odstotki stroškov, ki jih imajo s praznjenjem zabojnikov.

 

Fotogalerija