Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Partnerji projekta Digital Innovation Hub Slovenia ustanovili Zavod Digitalno inovacijsko stičišče

V Strateško razvojno inovacijskem partnerstvu IKT Horizontalna mreža pri Združenju za informatiko in telekomunikacije smo ponosni, da naša iniciativa Digital Innovation Hub Slovenija postaja z ustanovitvijo Zavoda Digitalno inovacijsko stičišče vodilni deležnik pospešene digitalizacije Slovenije.

 

Po uspešni kandidaturi na razpisu Evropske komisije smo se ustanovitelji DIHS udeležili izobraževalno mentorskega programa pod vodstvom svetovalne hiše PwC, ki je potekal v letu 2018. V tem času smo se udeležili tudi nekaterih konferenc in sestankov na evropski ravni in dogovorili nekatera partnerstva za skupne projekte in izmenjavo izkušenj. V oktobru 2018 smo se dogovorili za ustanovitev Zavoda Digitalno inovacijsko stičišče kot ločeno pravno osebo. Zavod je formalno ustanovila Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije. Ostali ustanovitelji so postali strateški partnerji Zavoda, in sicer:

 

  • Univerza v Ljubljani z FabLab Mrežo Slovenija
  • Univerza  v Mariboru
  • Tehnološki park Ljubljana
  • GROZD Pametne tovarne (na GZS)
  • IIBA Slovenija, Društvo poslovnih analitikov
  • TECOS - Razvojni center orodjarstva Slovenije
  • Zavod Lesarski grozd

Vizija Digitalnega inovacijskega stičišča je, da postane enotna povezovalna točka za digitalno inoviranje, dobre prakse digitalnega poslovanja in spodbujanje digitalne transformacije v Sloveniji. Povezoval bo različne deležnike (gospodarstvo, gospodarska združenja, poslovne inštitute ter raziskovalne in izobraževalne ustanove) in soustvarjal okolje za dvig dodane vrednosti in BDP ter stimulativno okolje za razvoj mladih talentov na področju digitalnega poslovanja, kar bo prispevalo k dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Vključeval se bo v mednarodne mreže in združenja, in tako tudi znanje iz tujine posredoval svojim članom. Predlagal bo zakonske spremembe, ki bodo vzpodbudne za digitalizacijo gospodarstva in celotne slovenske družbe.

Zavod bo z aktivnostmi na trgu prišel v prvi polovici leta 2019. Prva prioriteta bo razvoj storitev za podporo gospodarstva, predvsem srednjih in malih podjetij, na poti digitalne transformacije. Od ozaveščanja, razumevanja zmožnosti digitalnih disruptivnih tehnologij, ugotavljanja digitalne zrelosti posameznega podjetja, prenosa dobrih praks ter usmerjanje v nadaljnje korake priprave digitalne strategije in načrtovanja digitalnih projektov. Izvedba izobraževanj in digitalnih projektov bo v domeni izvajalcev teh storitev, ki jih bomo s svojimi dejavnostmi tudi validirali in približali podjetjem uporabnikom. Sodelovanje z mrežo drugih DIH-ov v Evropi nam bo pri prenosu dobrih praks, znanja in izkušenj še v dodatno pomoč.

Polega neposrednih aktivnosti do podjetij bo zavod usmerjal svoje aktivnosti v razvoj digitalnega ekosistema v Sloveniji, kratkoročno kot tudi dolgoročno, saj je ustrezno poslovno okolje izjemnega pomena za razvoj in konkurenčnost gospodarstva. V sodelovanju z ministrstvi, raziskovalno-razvojno sfero in izobraževalnim sistemom. Pri tem bomo zasledovali potrebe gospodarstva po kompetencah, izobraževalnih programih, svetovalnih in drugih storitvah.  

Delovanje Zavoda bo odprto za vse deležnike na trgu, tako ponudnike kot uporabnike storitev. Člani mrež strateških partnerjev, tako tudi člani Združenja za informatiko in telekomunikacije, ki so predvsem ponudniki storitev, bodo pri tem imeli določene ugodnosti.

 


Zavod Digitalno inovacijsko stičišče bo torej nacionalna referenčna točka digitalnega razvoja na strateškem in operativnem nivoju. Na strateškem nivoju bo sodeloval predvsem s Slovensko digitalno koalicijo - digitalna.si, na operativnem nivoju pa predvsem s slovenskimi podjetji, ambicije pa so tudi širše. Prepričani smo, da bo Zavod postal ključni faktor pri dvigovanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

 

Več informacij:
Nenad.Sutanovac@gzs.si
Emilija@dihslovenia.si

Fotogalerija