Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Digitalno inovacijsko stičišče Slovenija (DIH) z aktivnimi ukrepi k digitalni transformaciji

Poznavanje digitalnih veščin v primerjavi z ostalimi državami Evropske Unije,  je Slovenija v precej nezavidljivem položaju. Rešitve in celostne ukrepe za izboljšanje že aktivno izvaja Digitalno inovacijsko stičišče Slovenija (DIH), ki je, po uspešni prijavi na javni razpis Digitalizacija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, podpisalo pogodbo o sofinanciranju operacije.

 

Digital Innovation Hub Slovenia se aktivno zavzema za povezovanje in razvoj storitev za podporo pri digitalni preobrazbi gospodarstva, izobraževalni sferi in javni upravi, pri razvoju digitalnih kompetenc in napovedovanju potreb po digitalnih kadrih, spodbujanju odprtega inoviranja, oblikovanja novih poslovnih modelov, dostopov do eksperimentalnih in pilotnih okolij. V sklopu širše družbene vloge je cilj usmerjen v standardizacijo, regulativo in posodobitev izobraževalnega sistema, v sklopu internacionalizacije pa v povezovanje, prenos izkušenj in primerov dobrih praks med člani mreže DIH-ov EU.

  »Ponosni smo, da naša  iniciativa Digital Innovation Hub Slovenija postaja z ustanovitvijo Zavoda Digitalno inovacijsko stičišče vodilni deležnik pospešene digitalizacije Slovenije«, je povedala Andreja Lampe, vodja IKT horizontalne mreže iz Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS. »Prelomni procesi v gospodarstvu, hitre spremembe poslovnih modelov in nove tehnologije se močno odražajo tudi na področju konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij. Dvig dodane vrednosti na zaposlenega, ustvarjanje izjemne uporabniške izkušnje, konkurenčnost in inoviranje vedno bolj temeljijo na uporabi novih prelomnih IKT tehnologij«.
   
  Digitalno inovacijsko stičišče Slovenija (DIH) je povezovalna točka na področju digitalnih kompetenc in storitev digitalne transformacije za srednja in mala podjetja, poudarja Nenad Šutanovac, direktor združenja za informatiko na GZS: ”Slovenija je majhna, trg je majhen, ampak lahko predstavlja odlično razvojno okolje. Pomembna so znanja in kompetence, kar je ključno za naše gospodarstvo. Mala podjetja nimajo toliko virov kot velika, zato potrebujejo nekoga, ki jim pomaga. DIH bo po eni strani pomagal podjetjem neposredno pri oceni digitalne zrelosti, deloval pri razvoju digitalnih kompetenc, pomagal pri kariernih načrtih in na drugi strani vzpostavljal poslovno okolje, ki bo podjetjem in celotni družbi pomagalo pri digitalnem razvoju. Npr. vzpostavitev kataloga izvajalcev, razvoj novih storitev, vzpostavljanje eksperimentalnih okolij in prenos dobrih praks iz tujine«

Emilija Stojmenova Duh, direktorica Digital Innovation Hub Slovenia, meni, da je poznavanje sodobnih digitalnih orodij in razumevanje zahtev okolja ključno za digitalno transformacijo aktivnega prebivalstva. Vendar pa se Slovenija še ne more pohvaliti z visoko stopnjo poznavanja digitalnih veščin.  V sodobni družbi in času današnjih služb mora aktivno prebivalstvo, ne glede na poklic, ki ga opravlja, osvojiti različne digitalne tehnologije, za kar potrebujejo osnovne digitalne kompetence. Slednje obvlada le dobrih 60 % prebivalcev Slovenije, kar pomeni, da ima nadpovprečne veščine le dobrih 30 % prebivalstva,”  je poudarila.

Ustanoviteljica Digital Innovation Hub Slovenia je Gospodarska zbornica Slovenije, IKT Horizontalna mreža pri Združenju za informatiko in telekomunikacije, s strateškimi partnerji Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Mrežo FabLab Slovenija,Tehnološkim parkom Ljubljana, SRIP TOP, TECOS, Lesarskim grozdom in IIBA.

Fotogalerija