Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


SI-PASS in smsPASS -uporabniku prijazne digitalne storitve javnega sektorja

Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS, IKT horizontalna mreža in Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo so 28.1.2019 organizirali srečanje na temo uvajanja storitev SI-PASS in smsPASS pri e-storitvah institucij javne uprave.

Storitvi v sklopu eUprave za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS ter smsPASS, ki uporabnikom omogoča, da se s pomočjo enkratnega gesla, ki so ga prejeli prek SMS-a na mobilni telefon, prijavijo v SI-PASS, so predstavili Matej Golob iz SI-TRUSTA, Alenka Žužek Nemec ter Aleš Pelan iz Ministrstva za javno upravo.

Delovno srečanje je potekalo s predstavitvijo in aktivnim pogovorom vseh udeležencev, kako izboljšati in povečati uporabo Si-PASS in smsPASS storitev med končnimi uporabniki, državljani kot tudi med organizacijami javne uprave in njihovimi zunanjimi izvajalci.

V Sloveniji imamo precej digitalnih rešitev, ki so bile razvite z namenom krajšanja komunikacijske poti med državo in državljani ter manjšanja birokratskih ovir. Državljani bi jih lahko s pridom uporabljali, pa jih ne. Del razloga tiči tudi v tem, da ne vedo, da obstajajo, meni Matej Golob.

Kljub temu, da je že kar nekaj organizacij uvedlo SI-PASS in smsPASS v svoje e- storitve za identifikacijo in digitalno podpisovanje, bo projekt SI-PASS v evropsko infrastrukturo eIDAS vključil še več javnih in zasebnih e-storitev na področju e-zdravstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varovanja intelektualne lastnine, registrov podjetij in elektronskega poslovanja.

»Naš cilj je, da bi naši uporabniki znali dostopati do vseh uradnih postopkov prek spleta na enoten, varen in zaupanja vreden način. In SI-PASS omogoča lažje, hitrejše in varnejše preverjanje identitete različnih subjektov. Kot državna uprava, pa moramo omogočiti možnost upravljanja e-storitev tudi za druge državljane in poslovne subjekte EU,« je poudarila Alenka Žužek Nemec.

Kaj moramo vedeti o Si-PASS in smsPASS storitvah, da jih bodo ljudje začeli uporabljati?

 

  • SI-PASS je storitev za spletno prijavo in e-podpis. Je enotna točka za preverjanje identitete različnih subjektov(državljanov, poslovnih subjektov, javnih uslužbencev), ki povezujejo e- identitete subjektov ter identifikacijske in druge podatke, shranjene pri različnih ponudnikih e- identitet ter elektronske storitve javne uprave, pri čemer zagotavlja visok nivo varnosti in zaupanja.

  • smsPASS je mobilna identiteta za zanesljivo identifikacijo uporabnika pri prijavi v SI-PASS. Uporabnikom omogoča, da se s pomočjo enkratnega gesla, ki so ga prejeli prek SMS-a na mobilni telefon, prijavijo v SI-PASS, ki nato omogoča prijavo v eUpravo.

Torej, za storitve, ki jih lahko opravite od doma (podaljšanje prometnega dovoljenja, vloga za otroški dodatek, vloga za državno štipendijo, prijavo in odjavo prebivališča itd), brez nameščanja digitalnih potrdil, ki marsikateremu uporabniku povzročajo nemalo preglavic, je dovolj le telefon.

Fotogalerija

Fotogalerija