Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


ZITov poslovni zajtrk z Nenadom Filipovićem

 

Prvi ZITov poslovni zajtrk, z gostom Nenadom Filipovićem, z IEDC poslovne šole Bled, smo uspešno pripeljali do konca.

Na zajtrku, ki je bil namenjen direktorjem in vodilnim v podjetjih, smo prisluhnili predavanju Dr. Nenada Filipovića Ali je digitalna preobrazba potrebna tudi v IKT podjetjih. Na okrogli mizi pa so udeleženci podali še nekaj zanimivih primerov iz prakse različnih IKT podjetij.

»ZITov poslovni zajtrk je namenjen članom ZIT-a in prinaša zanimive in za člane koristne vsebine ter zanimive goste in sogovornike. Na našem prvem zajtrku nam je Nenad Filipović v izjemno zanimivem predavanju podal kar nekaj iztočnic za nadaljnje razmišljanje in ukrepanje na področju digitalne transformacije,« pravi Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije. »Eden od zaključkov je, da je za uspešno transformacijo ključno vodstvo podjetja, ki ustvarja primerno kulturo v podjetju in razume, da ne glede na zmožnosti tehnologije ljudje ostajajo ključni

Pot do digitalne preobrazbe se začne  z zavedanjem vodilnih v podjetju, da so spremembe nujne in potrebne. Za uspešno digitalno transformacijo so tako ključnega pomena ljudje, ki znajo povezati tehnologijo, posel in razumevanje strank. Digitalizacija je vedno  timsko delo. Pomembno je tudi, da podjetja vnašajo agilne metode vodenja in se znajo povezovati v eko- sisteme.

Kljub temu, da se podjetja zavedajo pomembnosti digitalizacije, jo še vedno ne doživljajo kot del celotne strategije. »Digitalna transformacija je zgodba o hitrih spremembah, ki so zasnovane na digitalni tehnologiji, dejansko pa govorimo o spremembah poslovnih modelov, načinu poslovanja, ustvarjanja vrednosti,« je povedal Nenad Filipović in pri tem poudaril, da je digitalna kultura podjetja ključna za uspešno digitalno transformacijo. »Ključni moment je angažiranje podjetja/vodstva v razvoj kadra znotraj podjetja, ki bo pripravljen in sposoben prevzeti iniciative in zahteve hitrega reševanja.«

Ključen dejavnik, da je podjetje pri inoviranju uspešno, so tudi kompetence. Znanje je motor digitalne transformacije podjetja, zato ne smemo podcenjevati kompleksnosti le te. Pomembno je poznavanje poslovnih modelov, novih tehnologij, potrebno je slediti agilnim metodam vodenja, ter razumeti tako kupce kot trg,  saj bomo le tako lahko sledili hitremu razvoju, inoviranju in prilagajanju tempa, ki ga narekuje digitalizacija.

Po končanem dogodku smo z anketo ocenili zadovoljstvo udeležencev, ki je pokazala, da je bil ZITov poslovni zajtrk dobra odločitev. Udeleženci so celotni dogodek ocenili z odlično oceno. Navdušeni so bili nad izbrano temo predavanja, predavateljem ter organizacijo dogodka. Dogodek so ocenili kot zanimiv, poučen, prijeten in aktiven. ZITov poslovni zajtrk so udeleženci pozdravili kot neposreden pristop do članov z dobro izbranimi vsebinami.

ZITovi poslovni zajtrki, namenjeni članom združenja, se bodo nadaljevali z novimi vsebinami in novimi gosti enkrat kvartalno, kjer bodo udeleženci razpravljali, izmenjavali mnenja ter iskali nove rešitve na področju digitalizacije.

Fotogalerija

Fotogalerija